Ohlédnutí za Mladifestem

20.09.2019 21:53

Arcibiskup Rino Fisichella o Mladifestu:

Silně na mne zapůsobil veliký
počet mladých s růžencem v ruce

- Svatý Stolec sleduje Medžugorje s velikým zájmem. A tak, když papež František
před několika měsíci dovolil oficiální poutě do Medžugorje, působilo mi zvláštní
uspokojení přijat pozvání papežova vyslance.

Jak je známo, má oddíl Nové evangelizace pastorační odpovědnost za svatyně
ve světě. A i když Medžugorje ještě není uznané jako svatyně, přesto je každý
rok cílem milionů poutníků. A protože je na nás i zodpovědnost za poutě, pozvání
k účasti jsem přijal s velikou vděčností, protože mi tak bylo umožněno přijít
sem.

Ale, prvořadě, můj příchod sem je dalším krokem k hodnocení a uvažování nad
přítomností milionů poutníků, a zvláště v této situaci, tak mnoho mladých, řekl
prezident Papežské rady pro novou evangelizaci, arcibiskup Rino Fisichella v interwiev
pro Glasnik mira po Festivalu mladých, kdy poprvé navštívil Medžugorje.

I jeho, jak sám přiznal, jako i jiné poutníky, kteří přicházejí poprvé 'překvapila
atmosféra modlitby, a to je to co Medžugorje odlišuje od jiných míst, kde
očekáváte, že najdete modlitbu, která probíhá na místech zjevení, v kostelech, před
ikonami Svaté Panny nebo světců''.

- Tady se ale ovzduší modlitby šíří i dále. Nezapomenutelné je, jak
poutníci všude chodí s růžencem v ruce a modlí se: když jdou po cestě, když
vystupují na kopce, všude. Věřím, že je toto opravdu pozitivní ukazatel, ke kterému
se bude přihlížet při hodnocení mimořádnosti Medžugorje.

Také na mne velmi působila přítomnost tak velkého počtu mladých. Je pravda,
že je toto 30. jubilejní Festival mládeže, ale já jsem měl pocit, že v malém
znovu prožívám Světový den mládeže. Myslím, že je toto velmi významná událost,
která definuje Medžugorje a do které je zapojeno dost lidí. Nejen v přijímání
velkého počtu mladých poutníků, ale i ve formaci, která je jim poskytována. Modlitební
obsah je obohacený katechezí a dialogem s těmi mladými lidmi z celého světa, a
to je ta formace, která je dnes důležitá, zvláště pro Novou evangelizaci, řekl arcibiskup
Fisichella a zdůraznil, že jsme 'v této nové fázi evangelizace vyzýváni,
abychom znovu objevili smysl svého každodenního  života''.

- rozhodně první místo patří modlitbě - novému objevování modlitby - která
vzniká a svůj vrchol nachází v eucharistické modlitbě, a tím samým i v klanění
Nejsvětější svátosti. Musím zdůraznit, že to, co se stalo poslední večer Festivalu opravdu významné!

Po dvou hodinách tak intenzivní eucharistické slavnosti jsme byli svědky hlubokého  ticha,

které naši mladí i naši kněží, kterých bylo asi 800, udržovali během prodloužené doby eucharistické adorace.

Tyto elementy jsou základ, kterým se uskutečňuje Nová evangelizace. V tom
smyslu se rád odvolávám na papeže Františka a větu, kterou vyslovil, hned na počátku
svého pontifikátu: "Nová evangelizace se provádí na kolenou". Proto je znovuobjevování
této dimenze klanění, této dimenze modlitby, pro nás jistě nesmazatelným bodem:
výchozí bod a bod základního cíle!

Také nesmíme zapomenout, že se křesťanský život projevuje, tedy
zviditelňuje i v jiných okamžicích, které jsou stejně hodnotné a vycházejí z
života modlitby. Myslím především na svědectví činorodé lásky (dobročinnost).
Nikdy nemůžeme zapomenout, že jsou svatyně místy přijetí, ve kterých se
setkáváme s různou formou chudoby ve světě, ne jen sociální chudoba, ta, kterou
jinak snadno poznáváme.

Existují i jiné druhy existenční chudoby, při kterých má svědectví činorodé
lásky zásadní význam, protože charakterizuje způsob křesťanského stylu života.
Tehdy je potřebné komunikovat Víru, aby i druzí začali sdílet náš zážitek Víry.
Obyčejně říkám, že jako jsme schopní vykonat gesta uvítání pro ty, kteří
přijdou do našich svatyní, tak bychom měli být sejně schopní konat gesta, a dokonce
i liturgii, kterými pozdravíme poutníka, když se vrátí domů, řekl  arcibiskup Rino Fisichella, který při
eucharistické slavnosti měl pro mladé i katechezi o smyslu životu, který
spočívá v dopuštění, abychom byli milováni.

(medjugorje.hr)