Ohlédnutí za letošní kněžskou duchovní obnovou v Medžugorji

18.07.2019 14:18

Duchovní obnova pro kněze: Stáhni se do samoty a zostři svůj pohled

 

V pondělí 8.7. večerní mší svatou, které předsedal provinciál Hercegovské františkánské provincie, dr. fra Miljenko Šteko, byla zahájena 24. mezinárodní duchovní obnova pro kněze. Letos se jich shromáždilo 367 z 32 zemí světa.

Fra Miljenko se ve svém kázání zaměřil na známou větu sv. Augustýna: „Neklidné je srdce naše dokud se nezklidní v Tobě, můj Bože“.

-Medžugorje mnohým darovalo právě takový zážitek zklidnění, smíření, pokoje… Královny Míru. Ty mocné zprávy zaznívají světem po celé ty roky a desetiletí. A přijaly je už miliony. Přijely do tohoto malého, zušlechtěného hercegovinského místa. A našly jenom dvě cesty na dva navštěvovaná kopce. Dva výstupy po holém kamení. S růžencem na Kopec zjevení a Cestou kříže na Križevac ke kříži zaslíbení. Modlitbu, slavení mše srdcem. Klanění Ježíšovi v Nejsvětější svátosti oltářní. Nalezly i tisíce jiných ve stejném hledání a stejné naději. A něco zvláště mocného se uskutečňuje ve svátosti smíření. V přijímání pravdy o člověku, která říká, že jenom na míru s Bohem je možné založit vlastní mír. Mír srdce. Mír duše, řekl fra Miljenko a dále zdůraznil, že ''všichni čtyři evangelisté nám líčí, jak se Ježíš před počátkem veřejného působení stáhl do samoty pouště, co i jindy dělal, když chtěl být v blízkosti Otce nebeského''.

-I my se potřebujeme občas stáhnout do samoty, abychom znovu zostřili svůj pohled, vnitřní sluch a duchovní čidla pro skutečnosti, kterých si v hluku a vřavě každodenního života nevšímáme pro zaslepenost světly tohoto světa, která nám brání v pohledu na Boha a vše božské.

Tento seminář, duchovní cvičení v Medžugorji, nás zve, abychom se na určitou dobu zastavili na své životní cestě a v Mariině blízkosti a na její přímluvu, abychom si upevnili pravý cíl našeho života a cestu, která k němu vede, řekl fra Miljenko Šteko, s kterým při mši svaté koncelebrovalo 257 kněží, a již ráno, 9. července při programu na kterém pro ně přednášel apoštolský vizitátor pro farnost Medžugorje, mons. Henryk Hoser, bylo kolem 350 kněží z 32 zemí světa. Před katechezí mons. Hosera, všechny pozdravil a uvítal vřelými slovy a modlitbou o požehnání Ducha Svatého, medžugorský farář, fra Marinko Šakota, který spolu s arcibiskupem Hoserem přednášel na této duchovní obnově. (přeloženo z Medjugorje.hr)