Ohlédnutí za 35. výročím zjevení

16.07.2016 16:22

Před krátkou dobou, ve dnech 35. výročí mariánských zjevení připutovali do Medžugorje farníci farnosti sv.Eliáše proroka, ze Studenců (z Chorvatska). Po příjezdu do Medžugorje nejdříve za modlitby vystoupili   na kopec zjevení a potom na Križevac a zastavovali se u každého zastavení Křížové cesty. Modlitby u jednotlivých zastavení vedli mladí, kteří byli letos u prvního svatého přijímání a biřmovanci farnosti Studenci.

Po odpoledním odpočinku, po příležitosti k osobní modlitbě a zpovědi, se účastnili modlitby růžence a večerní mše svaté. Po mši svaté setrvali nějakou dobu na modlitbách a posíleni duchem víry a společenství se radostně vraceli do svých domovů ve Splitsko-dalmatinském kraji. (www.medjugorje.hr)