Ohlédnutí za 26. duchovní obnovou vedoucích medžugorských poutních a modlitebních skupin: Několik vybraných svědectví účastníků

03.04.2019 13:32

KOREJŠTÍ POUTNÍCI: V lednu 2018 byl v Korey fra Danko Perutina, který tam v 6 diecézích uspořádal různá vzdělávací a modlitební setkání s věřícími, kteří jsou členy  medžugorských modlitebních skupin. A dal jim úkol, aby dalšího roku (tj. 2019) přivezli do  Medžugorje prapor na kterém bude obraz sjednocené Koree – celého Korejského poloostrova. A my jsme tedy přivezli tento prapor jako viditelné znamení našeho modlitebního úmyslu, aby se Severní a Jižní Korea sjednotily. Připomínáme, že s tím úmyslem korejští poutníci darovali i sochu Panny Marie, která je na Podbrdu.

TEREZA Z KOREY:  je zakladatelkou medžugorských modlitebních skupin, které se nazývají „UBI CARITAS“ a v Korei jich je 58 v 58 městech. Nyní je tu přítomných 32 vedoucích těchto skupin. Všichni tito vedoucí modlitebních skupin měli mnohé životní problémy a kříže, ale tady v Medžugorji našli velikou útěchu a sílu k jejich snášení. Proto všechno to, co dělají, dělají z lásky k Panně Marii.

VLADISLAV  z UKRAJINY: Ve většině zemí ze kterých se sjeli účastníci na tuto duchovní obnovu je mírový stav. V jeho zemi je válka. V těchto dnech duchovní obnovy zde on prožil hluboký vnitřní mír. Pozval proto všechny účastníky, aby se modlili za země jako Ukrajina nebo Sirie ve kterých zuří  válka, protože Panna Maria řekla, že jen modlitbou a půstem je možné i války zastavit!

 

 

ANA z CHORVATSKA: Tentokrát pochopila, že všechno co se dělá je potřeba dělat důkladně, a tedy i poutě. Do paměti se jí vrylo fra Marinkovo prohlášení, že každá osoba je prvořadě Ježíšova. Začalo jí být jasné, že i ona v úloze vedoucí poutí, má takto hledět na každého poutníka: on je prvořadě Ježíšův!