Obrátila jsem se, když jsem sledovala život otce, který se vrátil z Medžugorje úplně proměněný

04.01.2022 13:22

 

Když se můj otec vrátil z Medžugorje, byl jiný člověk. Od té doby každodenně odcházel na mši svatou a modlil se růženec. Pravidelně se postil a chodil ke svaté zpovědi. 

Mnozí jeho přátelé se s ním přestali stýkat. Moje matka byla šokovaná a chtěla se s ním rozejít. Otec se s námi každý večer modlil růženec. Matka byla proti tomu. Prosila jsem, aby Bůh zachránil manželství mých rodičů. Důvodem mého obrácení bylo radostné a pokojné obrácení mého otce. Bylo to tak silné, že jsem toužila po stejné radosti a míru. Navzdory všem útokům zůstal můj otec v

ěrný poselstvím Panny Marie. Bůh se stále více stával centrem jeho života a i v nejtěžších potížích spoléhal na Blahoslavenou Pannu Marii. Po roce už šla celá rodina na mši svatou. Denně se modlíme růženec a snažíme se žít a šířit poselství Panny Marie.

Můj mladší bratr vodí svoje přátele na mši svatou. Každý týden se naše modlitební skupina schází na hodinu katecheze a modlitbu růžence. Bývá to 25 až 75 lidí. Přátelé mého otce, kteří ho dříve považovali za přehnaně religiozního, s ním jezdí už dva roky do Medžugorje. A já se snažím na naší univerzitě otevírat mládež pro Boží lásku a lásku Panny Marie.

(přeloženo z medjugorje-info.com)

( foto z 31.12. 2021 - V poslední den roku jsme se s českou poutní skupinou modlili křížovou cestu na Križevaci za odčinění hříchů způsobených v roce 2021, které zranily Nejsvětější Srdce Ježíšovo)