Obřady slibů medžugorské Framy

29.01.2014 14:12

V neděli 2. února v kostele sv. Jakova v Medžugorji budou mít, mladí, členové Frantikánské mládeže z Medžugorje, během mše svaté v 18 hodin, obřad skládání slibů.

Františkánská mládež v Medžugorji působí od roku 1995. Vytvořila se z modlitební skupiny mladých, kterou vedl fra Slavko Barbarič. První setkání se konala v pátek po večerní mši, a tak to zůstalo i dodnes. Frama na počátku měla 35 členů a teď má asi 100.

Na počátku byla setkání protkána modlitbou, potom se program rozšiřoval. Setkání se skládalo z práce ve skupinách, kde zpracovávali určená témata, a končilo se písní a modlitbou. Jediná sekce, která na počátku působila byla hudební sekce. Vedl jí prof. Martin Pero Boras. V současnosti ve Framě kromě hudební sekce působí i dramatická, mediální, čtenářská, modlitební, výtvarná, charitativní, sportovní a ekologická sekce. Písněmi, modlitbami a mnohými dalšími aktivitami dodávají svůj příspěvek plodnému duchovnímu ovzduší medžugorské farnosti.