Obecné pokyny kněžím pro pouť do Medžugorje

27.04.2016 10:34

Prosíme vás, abyste zcela dodržovali církevní předpisy Zákoníku kanonického práva, obecné liturgické předpisy, a též nařízení a předpisy určené směrodatnými církevními místy souvisejícími s kněžským životem a činností.

Abyste se účastnili liturgického života medžugorské farnosti, v souladu s církevními předpisy, je zapotřebí mít doporučující dopis (celebrit) vašeho ordinátu nebo vašeho představeného, ne starší než jeden rok (srov. Zákoník kanonického práva, kan. 903).

(www.medjugorje.hr)

----------------------------------------------------

Dále připomínáme, že se v Medžugorji i letos, jako každým rokem, bude konat Mezinárodní setkání kněží

21. MEZINÁRODNÍ KNĚŽSKÝ SEMINÁŘ   

21.  duchovní cvičení pro kněze se budou konat v Medžugorji od 4. do 9. července 2016.  Téma: "Buďte milosrdní jako je milosrdný váš Nebeský Otec." (Lk 6, 36)     „Ve škole Panny Marie“ , podrobný program najdete v sekci Termíny poutí / Semináře