O přislíbeném znamení na Podbrdu

04.04.2020 12:19

Když se Panna Maria zjevila dětem v Medžugorji, skoro nikdo jim nevěřil, a tak vizionáři hned na počátku od Panny Marie žádali znamení, aby i všechny druhé přesvědčili, že oni opravdu vidí Pannu Marii. Mnozí jim nevěřili, a vizionáři byli zarmoucení a netrpěliví a tak často prosili Pannu Marii o znamení. Ona jim odpovídala: ‘Buďte trpěliví, andělé moji’. 

Časem se na to přestali ptát. Za několik měsíců,  v říjnu 1981 jim Panna Maria řekla: ‘Moji drazí andělé, nebojte se. Já vám jistě nechám znamení. Splním svůj slib a zanechám vám znamení’. Panna Maria slíbila, že znamení zanechá na Podbrdu, na místě zjevení, a podle slov vizionářů to znamení bude veliké, nezničitelné a trvalé. Nebude výtvor lidské ruky, ale ruky Boží a bude darem pro všechny lidi, jako potvrzení, že celé ty roky byla Panna Maria s námi přítomná jako naše Matka.

Vizionáři říkají, že znají i čas, kdy bude znamení dáno, ale že je i viděli a že je překrásné. Pro portál „Mystic Post“, který otiskuje zprávy o zázracích v Medžugorji promluvila vizionářka Ivanka Ivanković o velikém znamení, a přitom na otázku, jestli ti, kteří urážejí Pannu Marii mohou převrátit její plány s tímto světem, odpověděla: ‘Ne nemohou, protože Ježíš je ten, který rozhoduje – Bůh, a On již zvítězil’. Také, vizionářka Ivanka tvrdí, že velikému znamení nemohou uškodit ani války, ani exploze, ani mocné zbraně světa. ‘Nic ho nebude moci zničit, protože to znamení schválil Ježíš’. ‘Maria nedělá nic bez Ježíše’, řekla Ivanka a dodala, že Panna Maria také plní vůli Boží a nic nedělá samostatně, proto i to znamení, které je slíbeno, je vůle Boží a už tím samým je nezničitelné světem!’

Vizionářka Vicka také celé roky mlčí o znamení, přestože zná o něm všechny detaily. V jednom interview řekla, jak bude překrásné a nezničitelné, že ví přesně i to kdy vznikne, že se to stane najednou k úžasu lidí a že to bude milost pro všechny, kteří věřili a bude to pro nás důkaz Boží přítomnosti. Ale Vicka také upozornila: běda těm, kteří čekají až bude dáno znamení, že se teprve potom obrátí !

(Přeloženo z Dnevno.hr)