O kříže na Križevaci se postarali rakouští policisté

29.08.2016 10:16

Poděkování Královně míru

Dvojice přátel z Rakouska, Herbert Fuik z Grazu a Herbert Fuchs z Vídně postavili na znamení vděčnosti Královně míru dřevěné kříže na Križevaci 8. srpna 2001, vedle bronzových reliéfů Křížové cesty známého italského sochaře Carmella Puzzola. Ty nahradily dosavadní, které se již rozpadaly a každým rokem, když přijedou do Medžugorje, natírají dřevěné kříže.

V srpnu 2001 tato dvojice zbožných policajtů z Rakouska přivezla kříže vytvořené z nejkvalitnějšího dřeva. Stavěli je tři dny. Když je zasazovali, byla mimořádně vysoká teplota, přes 40 stu­pňů. Vodu a cement nosili  na zádech ke každému zastavení na Križevaci. Staré kříže, které odstranili rozeslali po světě. Je zajímavé, že jeden z těch starých křížů odjel do Mexika, do svatyně Panny Marie Guadalupské. Jeden kříž je v domě rodičů Herberta Fuika, který v těchto dnech byl na pouti v Medžugorji s manželkou. Mluvil o tomto podniku a o zážitcích z Medžugorje.

„Můj přítel Herbert Fuchs byl v Medžugorji mnohem dříve. On mne prosil, abych jel s ním do Medžugorje. Tehdy jsme viděli, že staré kříže na Križevaci ztrouchnivěly a přišli jsme na myšlenku, že bychom vytvořili nové. Pohovořili jsme o tom s fra Slavkem Barbarićem, žádali jsme ho o povolení. On to schválil a pak jsme my podle našich plánů v Rakousku vyrobili 14 křížů a dovezli jsme je do Medžugorje. Měli jsme na to jen tři dny, abychom odstranili a zasadili nové kříže. Dne 8. srpna 2001 jsme zasadili všechny kříže, které jsou pro nás něčím zvláštním. Jsem velmi hrdý, že jsem mohl spolupracovat na stavění křížů“ – řekl Herbert Fuik.