O. Desire z Pobřeží Slonové kosti po osmé v Medžugorji

14.07.2017 15:16

Důstojný pán Desire přijíždí z farnosti Panny Marie Ustavičné Pomoci v Abidjanu, hlavním městě Pobřeží Slonové Kosti. Je již 11 roků knězem a při nedávné pouti do  Medžugorje se po třetí účastnil Mezinárodního kněžského semináře. O svých zážitcích z Medžugorje tento mladý kněz řekl:

„Tentokrát jsem již po osmé v Medžugorji, které jsem poznal přes komunitu Blahoslavenství v Abidjanu, protože tam šíří Mariina poselství. Ale i po čas studií jsem se seznamoval s Mariinými poselstvími a začal jsem žít těch 5 bodů, které Panna Maria žádá v hlavních poselstvích. To mi  pomohlo, abych lépe žil svůj křesťanský život, ale i v rozhodnutí stát se knězem. Vlastně už od dětství jsem cítil kněžské povolání, ale trochu jsem to zanedbal, ale skrze Medžugorje jsem se vrátil i ke svému  povolání. Panna Maria mne vrátila k Ježíšovi. Poprvé jsem se sem dostal v roce 2007. tj. rok po kněžském svěcení. Přišel jsem poděkovat Panně Marii za vše co pro mne udělala. Ve skupině nás bylo nějakých čtyřicet, a z toho dva kněží. Ten druhý kněz, měl stejně jako já přání přijet sem poděkovat. Od té doby, jak mohu, využiji příležitost přijet sem a obnovovat se v duchu.”

O. Desire zdůrazňuje i jak je pro něj významný seminář v Medžugorju: „ze semináře se vždy vracím více obrácen, tj. Jiný než jaký jsem přijel. To znamená, že nejsem ten, který jen vyzývá druhé, aby se obrátili, ale i já sám se musím obrátit. Medžugorje mi v tom pomáhá. Teprve tehdy se můžeme stát vzorem a příkladem druhým. Kdybych se po předcházejících seminářích vrátil domů, potom jsem obvykle v různých farnostech kněžím vyprávěl o významu adorace, a také jsme je zavedli, a já jsem, kromě toho zavedl i měsíční adorace pro mladé. (medjugorje.hr)