O 10 tajemstvích mluvil i medžugorský vizionář Jakov Čolo

12.03.2023 16:07

Co nám můžeš všeobecně říci o tajemstvích?

Jakov Čolo - MedjugorjePanna Maria všem slíbila, že dá deset tajemství. Tři vizionáři mají nadále každodenní zjevení a znají devět tajemství. My tři máme po deseti tajemstvích. My jsme mezi sebou o tajemstvích nemluvili. Jestli jsou tajemství pro všechny stejná nebo ne, to nevím. Mohu říci, že tajemství zveřejním až mi Panna Maria dá dovolení, že je zveřejnit mohu, a všechno ostatní je tajné.

A když už mluvíme o tajemstvích, chtěl bych říci, že mnoho lidí, když se připomenou tajemství, hned pomyslí na mnoho špatných věcí, na nějaké  katastrofy.

Já všem říkám: My se nemusíme bát, jestli máme Ježíše v srdci, jestli žijeme s Bohem, když děláme všechno co nám Panna Maria  už tolik roků říká. Člověk, který to přijal, který má v srdci Ježíše, se nemusí ničeho bát.

 

Proč by tajemství měla znamenat něco špatného? Proč by vám Panna Maria nemohla svěřit i něco hezkého?

Když se řekne tajemství, hned člověk pomyslí na něco špatného. A já všem vždycky říkám: Co je to tajemství? Tajemství je i sám náš život, jak my žijeme! Tajemství je, jestli jsme v každém okamžiku svého života připraveni pro Boha? To je největší tajemství.

 

Což není tajemství i to, že se otevírá Nebe už tolik roků?

Nebe se otevírá, to je největší tajemství, ale mnozí se na to takhle nedívají.

 

Jedním z tajemství je i znamení, které Panna Maria zanechá na Kopci zjevení. Znáš kdy se to stane a jak bude znamení vypadat?

Ano, já vím, kdy to bude a jaké je to znamení. Na začátku zjevení slíbila Panna Maria, že zanechá znamení na Kopci jevení. To bude jenom potvrzení, že tu Panna Maria byla, ale my nemusíme čekat na znamení a že teprve potom začneme věřit. Největší znamení se děje v našem srdci. My můžeme vidět mnoho znamení, ale jestli nemáme znamení ve svém srdci, jestli nemáme Ježíše v srdci, pak nám ani to znamení nepomůže. Na místech, kde se Panna Maria na světě zjevovala, nechávala znamení a mnozí přesto nevěří. Znamení vychází z našeho srdce.

Je trochu smutné, že Panna Maria musí dát znamení, abychom uvěřili…, i když mluvím o něčem o čem vůbec nevím, co to bude.

My vždycky žádáme znamení. Chováme se jako nevěřící Tomáš. Podívejme se na Medžugorje: Což pro nás není znamením už to samotné množství poutníků, kteří sem přijíždějí? Tělesná uzdravení, kterým jsem sám byl svědkem, jsou dobrá a mám z nich radost, ale všem říkám, že je pro mne největší znamení, když se setkám s člověkem, který mi řekne: vyzpovídal jsem se po 40 letech, po 40 letech jsem poznal Ježíše a začal jsem se modlit se svojí rodinou. To je pro mne to největší znamení, řekl na závěr vizionář Jakov!

(Přeloženo z www.medjugorje-news.com, kde byl tento starší rozhovor zveřejněn minulý týden)