Medžugorje není fenomen, ale místo milosti

05.11.2022 01:01

'MEDŽUGORJE PŘISPÍVÁ K NOVÉ EVANGELIZACI' JE TÉMA 14. MARIOLOGICKÉHO KONGRESU


konaného v organizaci Chorvatského mariologického institutu Katolické bohoslovecké fakulty univerity v Záhřebu, Papežské mezinárodní mariánské akademie PAMI a farnosti sv. Jakova Medžugorje od pátku 7. do neděle 9. října v Medžugorji. Kongres byl na mezinárodní úrovni veden v chorvatském a italském jazyce. Kromě modlitebního programu bylo předneseno 23 přednášek na různá témata vztahující se k Medžugorji. Uvádíme některá z nich: Medžugorje – přínos nové evangelizaci v Církvi otevřené sinodálnosti, Papežové a Medžugorje, Mariánské svatyně jako “locus theologicus”, Historicky spasitelný kairos medžugorských zjevení, Význam a kritéria posuzování mariánských zjevení v postteologickém čase, Zjevení v Medžugorji v kontextu jiných mariánských zjevení ve 20. století – Možné pastorační implikace, Fra Slavko Barbarić a Církev ke zjevením Panny Marie,  Možnosti křesťanského svědectví podle fra Slavka Barbariće, Medžugorje – výzva a přijetí, Farní společenství – „duchovní a církevní styl svatyně“ a medžugorská skutečnost, Medžugorje jako zdroj duchovních povolání, Zpovědní praxe v Církvi a medžugorské podněty k obnově, Modlitba růžence: „čistý a něžný polibek přesvaté Panně“, Zbožnost, hudební inspirace, projevy úcty Královně míru v Medžugorji, Panna Maria v Ježíšově životě i na křížové cestě – Výstup na Križevac a Podbrdo, Život a poslání Majčina sela.    

O závěrech 14. mariologicky mariánského kongresu: 

«Nevíme jestli jsou zjevení pravdivá, ale víme, že Bůh a Panna Maria jsou tu. Zásadním bodem zůstává obrácení, setkání s Bohem, proměna života a snaha žít milosrdenství pomáhajíce potřebným ve farnosti”. Pater Stefano Cecchin vykládá závěry 14. mariologicky – mariánského kongresu konaného v Medžugorji.

Medžugorje, není “zázrak”, ale “místo milosti”. Tento koncept znovu potvrdili četní odborníci, kteří se v tomto malém centru Bosny a Hercegoviny shromáždili při příležitosti  14. národně mariologického a mariánského kongresu na téma „Medžugorje jako přínos nové evangelizaci“. Tento výklad potvrzuje fra Stefano Cecchin, předseda PAMI, se kterým hovořila Nicoletta Giorgetti pro týdenník 'Maria con te'. "Důležité je především ujasnit, že se tento kongres nezabýval věrohodností zjevení, ale měl za cíl pohled na Medžugorje jako místo setkání, poutí, místo nové evangelizace".  Mons. Aldo Cavalli, kterého papež František jmenoval apoštolským vizitátorem pro farnost Medžugorje, svěřil otci Cecchinu dokument, který o tom všem oficiálně svědčí: «Je to text, který ještě není možné zveřejnit, ale brzy ho zveřejníme. Ale to co mohu říci a zveřejnit je přímé svědectví  apoštolského vizitátora mons. Alda. On mi řekl právě ta slova: “Medžugorje je místo milosti, tady milost působí”». A sám mons. Cavalli na Kongresu opakoval, že v Medžugorji nejsou „kouzla“, ale skutečné obrácení života: „Mnozí lidé jezdí na poutě, například do Fatimy, ale jen jednou. Zatímco do  Medžugorje se vracejí. A to se děje i díky velikému dílu evangelizace, kterou farní společenství, vedené františkány, mimořádným způsobem provádí».

(přeloženo z medjugorje-info.com)