ZVEME VÁS NA NEJBLIŽŠÍ POUTĚ DO MEDŽUGORJE

22.01.2022 20:34

 

5.-13. 2. (9 dnů) Panny Marie Lurdské, Mezinárodní den nemocných, školní prázdniny, termín na přání poutníků prodloužený

----------

17.3. - 21. 3. (5 dnů) Slavnost sv. Josefa, zjevení Panny Marie pro Mirjanu, 3. Svatopostní neděle

23.3. - 28.3. (6 dnů) Slavnost Zvěstování Páně, nové poselství, celonoční adorace, 4. Svatopostní neděle

Možnost zůstat po dobu obou poutních termínů (12 dnů) 

-----

Hlavní jarní poutní termín českých poutníků:

4.5. - 10.5. (7 dnů) Panny Marie, Prostřednice všech milostí ( dva státní svátky)

a pro milovníky delších poutí s individuálím modlitebním programem:

30.4. - 10.5. (11 dnů) sv. Josefa dělníka,  Panny Marie, Prostřednice všech milostí (tři státní svátky)