Nejbližší poutní termín na který se nadále můžete hlásit :

02.09.2019 08:15

10.9.- 17.9. út-út (8) Križevacká pouť, jména Panny Marie, Povýšení Svatého Kříže, Panny Marie Bolestné a sv. Ludmily, 2860 Kč + 44 €, doprava autobusem