Nebojácní katolíci začali s heroickou modlitbou

14.02.2019 15:22

Co od nás Panna Maria v Medžugorských poselstvích žádá začali katolíci v New Yorku.

 

Katolický portál Aleteia přináší exkluzivní fotografie u kterých je psáno, že mnozí náhodně procházející lidé podávali své svědectví a říkali, že v New Yorku začal den spásy.  

Nestalo se to v katedrále nebo na nějakém známém místě, nebyl přitom žádný kardinál nebo biskup. Všechno začalo velmi tiše v kostele v centru Manhattanu a pokračovalo pod ulicemi města, v metru, protože většina města spala. Začalo to před východem slunce, když malá, ale nebojácná skupina katolíků vešla do římskokatolického farního kostela Svatyně Nevinných, aby zahájila dosud nevídannou a heroickou modlitbu 2000 zdrávasů před vystavenou Nejsvětější svátostí oltářní a litanie. Ta modlitba trvala více než 10 hodin.

Ti, kteří se účastnili této neuvěřitelné modlitby, řekli, že plánovali pomodlit se  100 Zdrávas Maria za každou skupinu. Modlili se za ty, kteří prožívali neplánované těhotenství, za ty, kteří onemocněli nevyléčitelnou chorobou a za mnohé další.

Kolem 10. hodiny jeden člověk vstal z lavice a vyšel ven, aby se setkal s druhou skupinou, která se modlila za všechny ty, kteří cestovali metrem. Ta skupina radostně procházela ulicemi města na místo určení, a zvědaví chodci se otáčeli a prohlíželi si sochu Blahoslavené Panny Marie, kterou členové modlící se skupiny nesli.

Po příchodu na místo postavili stůl na který položili modlitební kartičky, květiny a sochu, a potom z kapec vyndali růžence a začali se zachraňováním duší.

Skupina z metra se vrátila do kostela na polední mši. To byla jedna z jejich několika málo přestávek. Modlitba tisícího Zdrávasu začala po mši svaté. Tehdy kostelpřímo zářil. Lidé v lavicích vášnivě prožívali svoje povolání ke svatosti v městě, které je často odsuzováno kvůli jeho hříšníkům.

Stejně jako statečnost neznamená sama o sobě nic jedině v případě, kdy nastane situace, která statečnost vyžaduje. Ctnost sama neznamená nic pokud není něco co by jí aktivizovalo. A takových situací je v New Yorku mnoho.

V podmínkách ve kterých svět napadá víru, je toto bitva, která se svádí a toto jsou její bojovníci. Oni jsou zachránci New Yorku. (Medjugorje-info)