Návštěva tří arcibiskupů

09.02.2022 15:33

Prefekt Kongregace pro klér, arcibiskup Lazzaro You Heung Sik předsedal v Medžugorji v sobotu 5. února 2022 večerní mši svaté. S ním koncelebroval arcibiskup Tirany a Drači, mons. Arjan Dodaj, apoštolský nuncius Svatého Stolce v Tiraně, arcibiskup Luigi Bonazzi, provinciál Hercegovské františkánské provincie, fra Miljenko Šteko, medžugorský farář, fra Marinko Šakota a další kněží.

Uvádíme hlavní myšlenky z homílie arcibiskupa Lazzaro You Heung Sika:

''Jsme shromážděni kolem stolu Páně, pod starostlivým pohledem Panny Marie, jako učedníci tehdy ve Večeřadle''. ''Tváří v tvář svým plánům, svým snům, každodenní odevzdanosti službě Království, se může někdy stát, že musíme sklízet prázdné sítě''.

''Při veškeré odevzdanosti a velkodušnosti z naší strany, nenastaly výsledky, které jsme očekávali a v jaké jsme doufali. A zůstaneme bez hnutí s pocitem neúspěchu v srdci, vyrovnáváme se se svojí malostí a riskujeme, že nás ovládne rezignace a pesimizmus. Ale, osvíceni Slovem Života, chápeme, že Pán vybral právě tu naši loď, která je už trochu zchátralá a ty naše prázdné sítě. A tehdy se v nás znovu rodí nadšení, znovu se rozhořívá důvěra, přes všechny sliby a neúspěchy. S námi na lodi je On!'', prohlásil arcibiskup Lazzaro You Heung Sik a zdůraznil, že ''Maria dokázala  rozvíjet důvěru v přítomnost a působení Pána ve svém životě''.

''Budeme-li uchovávat Boží Slovo v srdci, pak nás Ježíšova Matka přesvědčuje, že nám Ona pomůže  novým pohledem vnímat svoji existenci, ale i svoji osobní a rodinnou historii, stejně jako historii naší Země, a objevovat, že všechny události a to i ty nejbolestnější jsou ve světle víry, součástí plánu spásy.

Maria nás učí, že když necháme Pána, aby působil, můžeme žít v radosti a vděčnosti. Maria je hlas všech maličkých a posledních v dějinách. Kdo důvěřuje Bohu jako Ona, ten již zvítězil a už viděl svoje vítězství nad zlem a každou nespravedlností.'', řekl prefekt Kongregace pro klér při mši v Medžugorji, a potom dodal, že ''Do jejích přečistých rukou a  Jejímu mateřskému Srdci, dnes svěřujeme život a službu Svatého Otce, biskupy, kněze, jáhny, a také i svoje modlitby za všechny, kteří přijímají Ježíšovo povolání a kteří mají odvahu darovat Mu život'. Velebme s Ní Pána, velebme Ho ze všech svých sil a tak odhalíme a zakusíme krásu odevzdávání svého života každodenně do služby Pánu pro dobro Církve i bratří. Amen''.

Fra Marinko Šakota vzácnému hostu na závěr mše poděkoval za návštěvu Međugorje.

(přeloženo z Medjugorje.hr)