Nabídka různých termínů poutí až do termínu SEMINÁŘE PŮSTU MODLITBY A TICHA

06.01.2020 10:56

NABÍZENÉ TERMÍNY POUTÍ  NA ROK 2020

PŘIHLÁŠKY FARNÍCH SPOLEČENSTVÍ JSOU VÍTÁNY

 

8.2.-13.2. (6 denní) jarní prázdniny, Panny Marie Lurdské

13.3.- 20.3. pá-pá (8 denní) POSTNÍ OBDOBÍ, výroční ZJEVENÍ pro Mirjanu,  Slavnost sv.  Josefa, ( možnost dopravy autobusem )

23.3.-28.3. po-so (6 denní) Svatopostní pouť, ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ, nové poselství, celonoční adorace

8.4.-13.4. stř-po (6 denní) Hlavní VELIKONOČNÍ svátky

15.4.-21.4. stř-út (7 denní) část velikonočního oktávu, Neděle Božího milosrdenství

23.4.-26.4. čtv-ne ( 4 denní ) víkendová velikonoční pouť, nové poselství, noční adorace

28.4.-5.5. stř-ne ( 5 denní ) víkendová velikonoční pouť, počátek mariánského  měsíce Máje, zjevení pro Mirjanu, možnost dopravy autobusem

5.5.-11.5. út-po (7 denní ) Panny Marie Prostřednice všech milostí, státní svátek, doprava autobusem 2840 Kč + 44 Euro za ubytování

12.5.-17.5. út-ne (6 denní) mariánský měsíc, Panny Marie fatimské, Jana    Nepomuckého

20.5.-27.5. stř-stř (8 denní) MEZINÁRODNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA ZA ŽIVOT, velikonoční období, Nanebevstoupení Páně,mariánský měsíc, nové poselství, noční adorace

30.5.-6.6. so-so ( 8 denní ) Seslání Ducha svatého, Panny Marie, Matky Církve; Navštívení Panny Marie, zjevení pro Mirjanu, SEMINÁŘ PŮSTU, MODLITBY A TICHA pro Čechy, doprava autobusem (přítomnost českého kněze je již zajištěna)