Nabídka poutí do Medžugorje na r. 2014 je doplněna

28.01.2014 13:47

Kromě doplnění termínů medžugorských poutí až do začátku roku 2015, byly provedeny také úpravy a opravy. Pokud vám nějaká oprava působí problém, prosím za prominutí a pochopení. 

Termíny poutí najdete v samostatné sekci POUTĚ DO MEDŽUGORJE R.2014.

V nové podsekci PROGRAMY SEMINÁŘŮ jsou postupně uváděny detailní informace o specielních programech seminářů organizovaných v Medžugorji pravidelně každý rok.