Na Ukrajině se uskutečnila dvě medžugorská modlitební setkání za mír

12.09.2023 10:56

Od 22. do 25. srpna 2023 se konala dvě medžugorská modlitební setkání za mír na Ukrajině; dvě něžná objetí plná lásky nebeské Matky celé Ukrajině.

Vydali jsme se na ně z Medžugorje v úterý 22. srpna, v den památky Blahoslavené Panny Marie Královny ve 2 hodiny ráno. Ve skupině byl fra Zvonimir Pavičić, Nancy a Patrik Latta, Terézie Gažiová a členové společenství Světlo Mariino.

Téhož den večer se konalo první setkání v římskokatolickém benediktinském klášteře v Solonce u Lvova. Po  svědectví, modlitbě růžence a mši svaté, které předsedal pomocný biskup Lvovské arcidiecéze, Edward Kawa, následovalo zasvěcení Neposkvrněnému Srdci Mariinu a  klanění Ježíšovi v Nejsvětější svátosti oltářní.

Ze všech stran bylo slyšet slova: „Teď, ne jen duchovně, ale i fyzicky, přišlo Medžugorje k nám.“

Druhé medžugorské modlitební setkání se konalo v Den nezávislosti Ukrajiny, 24. srpna v Pidhircích, ve známé řeckokatolické mariánské svatyni.  Setkání začalo v 9 hod. a trvalo až do 20 hodin!

Byl to zvláštní den milosti naplněný modlitbou růžence na kolenou, slavením liturgie, klaněním a písněmi. Celý den probíhaly svaté zpovědi, duchovní rozhovory, přátelení se... Kromě hodinové pauzy na oběd, jsme se modlili  a poslouchali katechezi fra Zvonimira a svědectví.

Setkání se účastnilo asi 5 tisíc lidí. Převážně to byly ženy a děti: matky padlých obránců, vdovy, matky a ženy  zajatců a jejich děti. Celý program byl emitován živě po Ukrajině a kolem kostela byly nainstalovány displeje, aby mohlo sledovat velké množství shromážděných, kteří měli velikou radost, že mohli vidět milé „medžugorské obyvatele“ na ukrajinské půdě, kteří se přišli modlit spolu s námi za náš národ a vlast, za ukončení války, za všechny trpící, raněné a truchlící. Zvláště byly modlitby za vojáky aby se nebeská Matka podle modliteb věřících dotkla každého z nich. Byly modlitby i za nezvěstné, raněné, zajaté, aby každé srdce pocítilo teplo mateřského Srdce Mariina a její objetí.

Při zpovědi, liturgii, klanění, modlitbě růžence a zasvěcení Neposkvrněnému Srdci Panny Marie mohl každý otevřít své srdce a odevzdat své bolesti, slzy a rány Boží lásce, aby se uzdravil a byl utěšen.

Při svatém přijímání k nám přišel i sám Ježíš skrze ruce svých požehnaných synů kněží. V kázání fra Zvonimir zdůraznil, že je potřeba pochopit, že nejsme sami, že je s námi Bůh. Láska a teplo, které je cítit není možné  popsat slovy. Každé svědectví, každá přednáška, byla jako perla, jako balzám, který uzdravoval a léčil.

Mnozí přítomní říkali, že během setkání pocítili přítomnost Matky Boží jako by byli v Medžugorji, její něžnost a soucit. Není možné, aby modlitba tak mnohých lidí o dar Boží lásky a míru zůstala nevyslyšená…

Toto druhé modlitební setkání končilo klaněním Ježíšovi v Nejsvětější svátosti oltářní. V 19,40 podle  ukrajinského času jsme v tichosti poklekli ve chvíli zjevení Matky Boží v Medžugorji a odevzdali jsme Ukrajinu jejímu Neposkvrněnému Srdci s vírou, že Srdce Ježíšovo a Srdce Mariino v ní začnou vládnout.

Děkujeme všem, kteří pomáhali svými modlitbami. (FOTO)

Veronika a Tanja ze společenství Světlo Mariino

(medjugorje.hr)