Na svojí první pouť do Medžugorje nikdy nezapomenu

18.12.2016 09:37

Matija Milošić je katecheta z Karlovace a koordinátor hnutí „Mladí srdce Mariina“. Je mu 27 let a uzavřel manželství s Željkou. Pro program radiostanice „Mir“ Medžugorje zdůrazňuje jak velmi rád jezdí do Medžugorje. Nevzpomíná si přesně, kdy přijel poprvé, ale jak uvádí, do vzpomínek se mu vrylo něco mnohem důležitějšího: 

„Vzpomínám si, že jsem prosil Ježíše, aby mne seznámil s Matkou Marií. To setkání, tu první pouť do Medžugorje nikdy nezapomenu. Setkal jsem se s Pannou Marií, jako s živou Matkou, která je stále s námi, která nás chrání, která je tu pro nás, která předává naše prosby svému Synu Ježíšovi, která se za nás přimlouvá. Panna Maria je základ naší důvěry, naší cesty k Ježíšovi, kde se setkáváme s živým Ježíšem. Medžugorje mi pomohlo. Všechna ta svědectví jsou duchovní pokrm, který tě pozvedá, obrací tě na dobrou cestu – k následování Panny Marie, abychom tak došli k Ježíšovi. Medžugorje mě vedlo k hlubšímu duchovnímu chápání sebe sama, svojí osobnosti a světa ve kterém se nacházíme. 

Několikrát jsem přivedl mladé do Medžugorje, kde i oni zažili setkání s Pannou Marií, setkání v Nejsvětější svátosti oltářní, ve zpovědi. To je zvláštnost Medžugorje - my se setkáváme s Ježíšem! To nám ukazuje, že je Medžugorje pravý ukazatel směru k Ježíšovi“, prohlašuje Matija, který se svojí manželkou podával  svědectví již i na Mezinárodním setkání mládeže v Medžugorji v roce 2014.