Na svátek Narození Panny Marie byla na Filipínách posvěcena replika medžugorského farního kostela

13.09.2022 14:01

Blahoslavená Panna Maria je považována také za patronku Filipín. Tamější věřící ji prokazují svojí oddanost také vystavěním nového kostela. Informovali nás také, že ve Filipinách nejrychleji vzrůstá úcta k Panně Marii Medžugorské. Z toho důvodu byla na Filipinách vystavěna replika medžugorského farního kostela sv. Jakova. Kostel je zasvěcený Panně Marii Medžugorské. Stavbu financuje jedna štědrá rodina, která je též zasvěcená Panně Marii.

Tento velký kostel sv. Jakuba a Panny Marie Medžugorské se nachází v městě Talisay, který spadá pod diecézi Bacolodskou v jejímž čele je biskup mons. Patricij Buzon. I tento kostel je stejně jako originální v Medžugorji svěřen duchovní správě členům Řádu menších bratří Kustodie sv. Antonína Paduánského ve Filipínách. Tento kostel byl otevřen právě ve svátek Narození Panny Marie 2022.

Místní biskup, mons. Buzon, tento kostel pečlivě kopírující originál v Medžugorji, posvětil za asistence kustoda Kustodie sv. Antonína Paduánského na Filipínách, fra Reneea C. Deana, který při slavné mši při níž byl kostel posvěcen přečetl přečetl pozdravný list podpory a povzbuzení, který všem ctitelům ctitelům Královny Míru na Filipínách zaslal i provinciál Hercegovské františkánské provincie, fra Jozo Grbeš.

(přeloženo z Medžugorje.hr)