Na stránce ÚVOD je vložen link na sledování večerního modlitebního programu v Medžugorji

03.02.2014 06:55

Večerní modlitební program ve farnosti Medžugorje se rozvinul na přání Panny Marie po začátku zjevení do své současné ustálené formy.

V zimním období je zahájen v 17 hodin (čas stejný jako v ČR)

modlitbou růžence - dvě části, obvykle Radostná a Bolestná tajemství. Modlitba je přerusena asi v 17,40, kdy podle svědectví vizionářů, nadále mají denní zjevení tři medžugorští vizionáři. Potom je dokončen Růženec, pokračuje modlitba Mariánských litanií a modlitba k Duchu Svatému (Veni Creator Spiritus). V 18 hod. je zahájena večerní chorvatská mše svatá, která je společná pro všechny jazykové skupiny. 

Po mši svaté modlitební program pokračuje modlitbou Věřím v Boha a 7 otčenášů, zdrávasů a Sláva Otci. Žehnání předmětů a modlitby za zdraví duše i Těla, na závěr je obvykle ještě modlitba Slavných tajemství Růžence.

V ÚTERÝ a SOBOTU je od 21 do 22 adorace před vystavenou Nejsvětější svátostí oltářní s písněmi a tlumočením modliteb v různých jazycích podle potřeb přítomných přihlášených poutních skupin.

Protože se jedná o přímý přenos, můžete přijmout i požehnání.