Medžugorská poselství se šíří i na území bývalého SSSR

24.08.2015 17:35

Na modlitebním setkání mladých v Medžugorji podala své svědectví i Terézia Gažiová ze Slovenska o pokračování a působení modlitebního centra „Světlo Mariino” a o tom, jak se Mariino poselství šíří i v zemích bývalého Sovětského svazu. Terézia byla poprvé v Medžugorji na Mladifestu r. 1996, když jí bylo 27 roků. Tehdy prosila Pannu Marii, aby jí pomohla a ukázala jí, kde je její místo a povolání. A tehdy pocítila odpověď: Medžugorje je tvoje místo a povolání! Po té pouti se v ní ozývalo mnoho otázek, co by mohla dělat v Medžugorji, strach, pochybnosti, nevědomost.

Terézia podala toto svědectví: 

„Hned jsem řekla celým srdcem: Ano, Pane, půjdu. Nechápu proč a co tam budu dělat, ale jdu. Pocítila jsem pravý mír a svobodu. Přišla jsem žít do Medžugorje. Ptala jsem se Panny Marie, jak to konkrétně myslí a v modlitbě jsem slyšela něžný hlas: Nes moje poselství na východ, chudým, kam nikdo nechodí, jdi a ukaž jim světlo Ježíše prostřednictvím mých poselství. Po jednom semináři půstu a modlitby, který vedl fra Slavko, jsem zažila pravý mír a radost. Modlitba a půst je cesta, kterou nás Panna Maria rychle přivádí k Ježíšovi. Řekla jsem, že si přeji, aby tuto cestu poznal celý svět. Panna Maria řekla, že se modlí za obrácení tehdejšího Ruska”. A tady Terézia poznala svoje povolání.  Začala objíždět země bývalého Sovětského svazu. Svědčila ve farnostech, školách, věznicích, nemocnicích. Dělila se o zkušenosti, jak nás Panna Maria vede k Ježíšovi skrze svá poselství. Zvala všechny, aby i oni přijeli do Medžugorje. Nejvíce vyhledávala nejchudší, protože tak pochopila výzvu Panny Marie. 

V roce 1998 začali přijíždět do Medžugorje nejdříve poutníci z Ukrajiny a Běloruska. Ve svém svědectví Terézia mluví  i o zázraku společné modlitby: „Ukrajina, Litva, Lotyšsko, Moldavie, Bělorusko, Kazachstan a další země bývalého Sovětského svazu, které byly násilně držené pohromadě komunizmem, začaly se sjednocovat růžencem a poselstvími Panny Marie. V roce 2000 bylo založeno modlitební centrum „ Světlo Mariino” pro východní země bývalého Sovětského Svazu a také pro Česko a Slovensko. Centrum zastřešuje modlitební skupiny vzniklé na základě poselství Panny Marie. Pomáháme v organizaci poutí z těch zemí, povzbuzujeme k zakládání modlitebních skupin, organizujeme semináře půstu, modlitby a ticha, překládáme i knihy. Poutníci nemají možnost jezdit do Medžugorje, tak je oslovujeme prostřednictvím časopisu zvaného List lásky. Organizujeme národní setkání  jednou do roka, spravujeme webové stránky Informačního centra Medžugorje. Centrum vzniklo jako odpověď lásky na výzvy Panny Marie, abychom šířili Světlo Ježíšovo prostřednictvím jejích poselství a konkrétní odpověď na potřebu mladých, aby v sobě probudili víru. Někteří z členů se v Medžugorji rozhodli pro řeholní život, kněžství, někteří si vymodlili dobrého muže, ženu... Máme jednoduchá pravidla: modlíme se růženec, snažíme se žít každý den Evangelium, postíme se ve středy a pátky, každý den mše svatá a klanění, svatá zpověď.

Z celé Ukrajiny tu bylo asi 800 lékařů a gynekologaů, většinou atheistů, kreří po pouti do Medžugorje přestali provádět potraty. V Kazachstanu je město Oijorne, farnost Královny Míru, kde je postaven kostel po vzoru medžugorského kostela, vnější oltář, kříž jako na Križevaci, který je věnován obětem komunizmu, a také se tam od r. 1999 koná Mladifest jako v Medžugorji. Malé Medžugorje v Kazachstánu vystavěl tehdejší farář, dnešní arcibiskup Kazachstanu”.

Na závěr svého svědectví  vyzvala Terézia mladé, aby se připojili k iniciativě se kterou začalo jejich Centrum: „Panna Maria řekla, že modlitbou a půstem můžeme zastavit dokonce i války. My jsme zahájili nepřetržitou  modlitbu růžence a půst za uskutečnění mírových plánů Panny Marie. Můžete se i vy zapojit a modlit se a postit s námi, a detaily můžete najít na Internet stránce www.mir.com.hr ”(www. medjugorje.hr)