Na duchovní obnově v Medžugorji jsou účastníci ze 40 zemí světa

16.03.2022 22:33

 

V Medžugorji probíhá 27. Mezinárodní duchovní obnova pro organizátory poutí, vedoucí mírových center a medžugorských modlitebních a charitativních skupin. Této duchovní obnovy se účastní téměř 300 účastníků ze 40 zemí světa. 16. března 2022 ráno zahájil program medžugorský farář, fra Marinko Šakota,  vedl eucharistickou adoraci a potom měl přednášku ve které hovořil o modlitbě, zvláště o tom jak nás Ježíš učil modlit se. Vyzval též k modlitbě za mír v Ukrajině.

''Při modlitbě není na prvním místě to, abychom my něco Bohu dali. Ne, naopak, abychom něco přijali. Protože Bůh chce dávat nám. Vlastně nám mnoho dal ještě před tím než jsme ho prosili. Proto nás Panna Maria často vyzývá, abychom otevřeli svoje srdce. A srdce se otevírá, aby něco přijalo. Lépe řečeno, aby někoho přijalo. Protože Bůh nám chce dát sebe. Prvořadě v eucharistii, ve slově a v chlebě. Chce nám dát svoji lásku. Chce nás naplnit svojí láskou. A přeje si, abychom  i my druhým dávali co jsme přijali'', řekl fra Marinko Šakota, a zdůrazňoval Ježíšovu výzvu k bdělosti.

''Bděte tedy, protože neznáte dne ani hodiny! Důvodem k bdění je, abychom nezůstali bez Ducha Svatého, protože právě bdění a modlitba umožňují jeho příchod. Je potřebné bdít, protože i zlo působí a oklame člověka. Zlo je jako zloděj. Snadno nám ukradne lásku, mír, radost, společenství, a to jsou dary Ducha Svatého. Zlý nám ubírá olej, «uhasí svítilnu», ukradne důvody, abychom milovali druhé, abychom zdravili druhé, abychom odpustili...'', řekl kromě jiného fra Marinko Šakota. Po něm měl přednášku fra Danko Perutina.

Fra Danko na počátku, když se podíval na tabuli se jmény zemí ze kterých se sem lidé sjeli na tuto duchovní obnovu, řekl že organizace Spojených národů není v New Yorku, ale v Medžugorji, ''kde se národy sjednotily''. Potom pozdravil všechny účastníky této duchovní obnovy, kteří se sjeli z 40 zemí světa: z Peru, Bolívie, Qatemaly, Hondurasu, Mexika, Nikaraguy, Venezuely, Španělska, Brazílie, Carucaoa, Argentiny, Kolumbie, Kostariky, Čile, Salvadoru, Panamy, Paragvaje, Bonairea, Malty, Rumunska, USA, Irska, Anglie, Kanady, Itálie, Polska, Slovinska, Chorvatska, Bosny a Hercegoviny, Německa, Švýcarska, Rakouska, Litvy, Ukrajiny, Koree, Belgie, Francie, Maďarska, Slovenska a Ruska.

Ve své přednášce Fra Danko hovořil o obrácení.

''Když se člověk vydá cestou obrácení získává všechno. Ale není možné jenom získávat. Je nutné i něco ztratit. Ztrácí hřích a získává nebe'', prohlásil fra Danko a připomněl, že  Medžugorje svými plody sytí celý svět. Plody jsou dobré a protože jsou dobré má více než 2000 duchovních povolání svoje kořeny právě v Medžugorji.

''Potřebujeme ještě více modlitebních skupin, potřebujeme tisknout ještě více knih, potřebujeme ještě více šířit poselství Panny Marie, protože všichni my kteří přijíždíme do Medžugorje cítíme Boží lásku a Mariinu blízkost.

Všichni se kterými jsem hovořil na otázku: 'Proč přijíždějí a vrací se?', odpovídali, že přijíždějí kvůli Boží lásce a blízkosti Panny Marie. Nikdo neříkal, že by sem jezdil kvůli jídlu, kvůli hotelům, kvůli lyžování na Križevaci nebo na Podbrdu, nikdo neříkal, že by přijížděl vidět krásný kostel ze 12. století'', řekl fra Danko Perutina a připomenul, že modlitba je světlo a radost duše a my jsme se vzdálili od Boha''. Ale Bůh se nikdy nevzdaluje od nás, jedině tehdy, když nás chce vystavit zkoušce, jako Joba''. Potom fra Danko, vykládal i evangelijní podobenství o marnotratném synu, a nakonec všechny vyzval, aby zůstali chvilku v tichosti a připomněli si, že ''jediný důvod proč existujeme je ten, že nás Bůh miluje''.

Fra Marinko měl přednášku též již 15. března, kdy účastníky duchovní obnovy pozdravil i arcibiskup Aldo Cavalli, apoštolský vizitátor se zvláštní úlohou pro farnost Medžugorje.

''Všiml jsem si tady u lidí víry a modlitby, ale víra je něco co není naše. Víra přichází od Boha. Víru získáváme ze zjevení. Bůh se zjevuje a snímá ten závoj, aby nám zjevil kdo je, kde je a jak žije. My Boha známe jenom proto, že se chtěl zjevit a stát se jedním z nás'', prohlásil mons. Cavalli a zdůraznil, že ”lidé, kteří sem přicházejí, povzbuzováni výlučně vírou, si přejí hledat Boha skrze Písmo svaté”. (FOTO)

(Přeloženo z medjugorje.hr)