Na bicyklech do Medžugorje

08.01.2015 21:55

Dva poutníci, Luis Garcia i Marina, ze Španělska vykonali pouť do Medžugorje na bicyklech. Byla to jejich první cesta do Medžugorje. Luis o pouti vyprávěl: „Jsme na pouti ze Španělska do Jeruzaléma. A Bůh si přál, abychom navštívili i Medžugorje. Stále jsme byli v Božích a Mariiných rukou. Ona nás celou cestu chránila. Ona chtěla, abych byl tady. Slyšel jsem o Panně Marii medžugorské díky jedné poutnice, která Medžugorje zná. To zapálilo oheň v mém srdci. A ona si přála, abych navštívil všechny mariánské svatyně v celé Evropě. Ze všech poutních míst, která jsem navštívil, je toto nejkrásnější místo a zanechalo ve mně největší dojem. Jsem hrdý na to, že jsem zde a vrátím se." - Řekl Luis se kterým se Marina setkala na cestě k sv. Jakubu.  „To byl Boží plán, protože jsem 2 roky prosila Boha, aby mi ukázal jednoho člověka se kterým bych mohla realizovat projekt spojený s cestou k svatému Jakubovi. To je veliké požehnání, že jsme mohli dojít sem. A cítím, že jsem prožila očištění od břemena, které jsem nosila." Byla slova poutnice ze Španělska.