Mší svatou bylo zahájeno 28. mezinárodní modlitební setkání mládeže

04.08.2017 16:31

Medžugorje je v těchto dnech ve znamení mladých. Probíhá zde 28. mezinárodní modlitební setkání mládeže (Mladifest), které probíhá pod heslem „Ať vaše láska vzrůstá“. Oficiální zahájení bylo v úterý 1. srpna na vnějším oltáři. Růženec v 18 hodin se předmodloval bohoslovec fra Emanuel Letica, a mši svaté od 19 hodin předsedal novokněz Hercegovské františkánské provincie, fra Augustin Čordaš, za koncelebrace 460 kněží. Kázal  provinciál Hercegovské františkánské provincie, dr. fra Miljenko Šteko.(obr.)

Na počátku hostitel, medžugorský farář fra Marinko Šakota, mladé uvítal v Medžugorji, a pak následovalo představování účastníků podle států. Představili se mladí z 61 států.  Angoly, Argentiny, Australie, Rakouska, Běloruska, Belgie, Brazílie, Kamerunu, Kanady, Čile, Číny, Kolumbie, Chorvatska, Bosny a Hercegoviny, Česka, Dánska, Eqvadoru, El Salvadora, Finska, Francie, Gabonu, Německa, Guadalupe, Haiti, Svaté Země, Hondurasu, Hong Kongu, Maďarska, Indie, Irska, Itálie, Japonska, Lotyšska, Libanonu, Litvy, Makaua, Malaizie, Malty, Martiniku, Mexika, Moldavie, Nikarague, Nigérie, Panamy, Filipin, Polska, Portugalska, Rumunska, Ruska, Senegalu, Slovenska, Slovinska, Jižní Koreje, Španělska, Švédska, Švýcarska, Tahiti, Anglie a Skotska), Ugandy, Ukrajiny a USA. Na závěr shromážděné oslovili mladí z farnosti Medžugorje.

Fra Milenko v kázání kromě jiného říkal:

„Bratři a sestry, drazí mladí! Zde v Medžugorji se dnes večer shromáždila mladá Církev ze severu a jihu, západu a východu – v těch pomyslné souřadnice, jako by byl na zeměkouli nakreslený kříž, znamení naší naděje a lidské spásy. Každý z vás drahocenný kousíček té kolmé a vodorovné linie kříže,  se svými radostmi a tísněmi, se svojí hledající silou pro život a nadějí pro budoucnost. Shromáždili jsme se kolem nepomíjejících  hodnot, které nerezaví, které jsou cennější nad zlato a jakékoli jiné bohatství na světě. A zatímco nás toho tolik volá ke vzpouře a výčitkám bližnímu i Bohu, tento festival mladých nás volá ke skutečné radosti, abychom tak rostli v lásce! Je to velkolepá výzva, abychom se radovali a jásali ve svém Bohu – který je Láska, v době, kdy všichni na planetě bloudí a o něčem pochybují. Vítejte tady a ať se cítíte jako doma! Vždyť také jste doma – před tváří Boží, v Boží přítomnosti, pod mateřskou přímluvou naší drahé nebeské Matky. Pán ježíš nám slíbil, že bude tam, kde jsou dva nebo tři shromáždění v Jeho jménu (srov. Mt 18, 20). A podívejte se, kolik nás tady je.  Tisíce a tisíce! Také Pán Ježíš je mezi námi. A kde je Pán Ježíš, tam je i Jeho matka Maria. Víra nám říká, že Maria jako pomocnice křesťanů je přítomná a aktivní v našem životě. Ona která se modlila vprostřed společenství, očekávajícího událost seslání Ducha Svatého nás chce i dnes večer přivinout na své mateřské srdce. Víme ze zkušeností s pozemskou matkou, co to znamená, to je na reliéfu života to nejkrásnější a nejjistější místo přebývání. My všichni až na nějakou vyjímku jsme to poznali, tam jsme vyrůstali, rozkvétali a dozrávali. Tam jsme hromadili a sdíleli životní hodnoty. A všechno co člověk přijme a zamiluje si v dětství, to zůstává a trvá až do vysokého stáří. A  nejsou slova, kterými bychom mohli dostatečně poděkovat své matce za nesobeckou lásku jejího srdce. Jestli takto velkolepě, a právem, můžeme mluvit o mateřském srdci, co teprve říci o nebeské Matce a jejím srdci. Jaké nedohledné hlubiny lásky se skrývají v něm? Znají to nespočetní zdejší poutníci a proto se stále znovu vracejí.“

Po mši svaté následovalo Klanění před Nejsvětější svátostí oltářní a požehnání. Setkání, kterého se účastní několik desítek tisíc mladých z celého světa bude zakončeno v neděli 6. srpna mší svatou na Križevaci v 5 hodin ráno. I následující dny večerní mešní slavnosti budou předsedat novokněží. Vzhledem k vysokým teplotám, které v těchto dnech zachvátily naši oblast, došlo ke změnám v programu, a proto odpolední část programu Festivalu bude začínat v 17 hodin místo v 16, jak tomu bylo v minulých letech.

Program v přímém přenosu vysílá Radiostanice „Mir“ Medžugorje, portál medjugorje.hr a též mnoho dalších radiostanic, internetových portálů a televizních stanic. Večerní program zahájení přes live streaming sledovalo 461 000 diváků. Festival je i letos charakterizován písní, přednáškami a svědectvími, a to vše provází hudebně Mezinárodní sbor a orchestr ve kterém je sto členů z 23 zemí. Mladifest se simultánně tlumočí do 18 jazyků.