Mší na Križevaci skončil 34. Mladifest

01.08.2023 16:41

Mší svatou v 5 hodin ráno v neděli 30. 7. 2023 byl ukončen program duchovní obnovy pro mladé lidi z celého světa. Mši svatou vedl medžugorský farář fra Zvonimir Pavičić – 34. Mladifest.

Stovky mladých celou noc vystupovaly vzhůru na Križevac. Někteří již po večerní mši svaté a přespávali na vrcholu Križevace a probouzeli se až při růženci, který předcházel přede mší.

Ve svém kázání při této závěrečné mši na Križevaci říkal medžugorský farář, fra Zvonimir Pavičić, chorvatsky, anglicky a italsky:

''Ježíš říká, že je království nebeské jako poklad, který člověk našel, nebo jako krásná perla... A když ji našel, potřebuje prodat všechno co má a koupit ji. To znamená, že nic na tomto světě není cennější než království nebeské. Touto mší svatou zakončujeme Mladifest. Kéž se po tomto Mladifestu rozhodujeme, že chceme žít s Bohem. Kéž naše srdce trvale žízní po Bohu, ať je náš pohled trvale upřený do nebe, do Království nebeského. A ať nám v dosahování toho království pomáhá naše nebeská matka, Královna Míru!''

Po skončení mše svaté mladí celé ráno sestupovali s písněmi a modlitbami na rtech z Križevace a ohlašovali, že chtějí za rok přijet znovu.

V předcházejících dnech mladí celého světa sledovali večerní modlitební progam, a přes den naslouchali katechezím na téma aktuálních problémů, mnohým svědectvím ze života obrácených lidí.

Tlumočení bylo zajištěno do 18 jazyků (i do češtiny - omluvte mne tedy, že jsem se zpravodajsky odmlčela). Shromáždilo se více než 40 000 lidí. Jeden den se koncelebrace při večerní mši svaté účastnilo 602 kněží a další ještě neúnavně zpovídali. I počasí bylo velmi dobré.

Kéž letošní 34. Mladifest přináší bohatou úrodu!

(připraveno podle Medjugorje.hr)