Mše svaté na Květnou neděli budou v Medžugorji slavit Nuncius Pezzuto a arcibiskup Hoser

11.04.2019 22:10

 

Program na Květnou neděli – Pašijovou neděli, neděli muk Kristových, která nás uvádí do Svatého týdne příprav na největší křesťanský svátek Vzkříšení.

Žehnání ratolestí v Medžugorji bude v 10,45 hod. na základech starého kostela, odkud se v procesí půjde do farního kostela. Mše svaté tuto neděli, 14. dubna, ve farním kostele jsou v 7, 8, 11 a 18 hodin. Zpívané Pašie budou při mši svaté v 11 hodin. Žehnání ratolestí bude při všech mších svatých.Dětská mše svatá nebude. Mše svaté ve filiálních kostelích a kaplích budou podle obvyklého pořádku.

Procesí od starého kostela do nového a následující mši svaté bude předsedat Apoštolský nuncius pro Bosnu a Hercegovinu, mons. Luigi Pezzuto, a večerní mši svaté v 18 hodin Apoštolský vizitátor pro farnost Medžugorje, mons. Henryk Hoser.

Od 14 hodin, se jako každou neděli budeme modlit řůženec na kopci Podbrdo.