Mše svatá za oběti válek v Medžugorji

12.02.2015 16:37

V Medžugorské farnosti byla slavena mše svatá za františkány a farníky zemřelé v posledních válkách

V medžugorském farním kostele sv. Jakova byla 10. února 2015, v den památky bl. Alojzije Stepince, slavena mše svatá za františkány z této farnosti zabité koncem Druhé světové války a při osvobozování, jako i za farníky zabité v První a Druhé světové válce a též ve vlastenecké válce. Večerní mešní slavnosti v 18 hodin předsedal dr. fra Robert Jolić za koncelebrace medžugorského faráře, fra Marinka Šakoty, a dalších 11 kněží. Fra Robert na počátku mešní slavnosti hovořil o zabitých františkánech a lidu: Při té příležitosti kromě jiného řekl: „V průběhu Druhé světové války, zvláště koncem války a na křížových cestách chorvatského národa v roce 1945 zahynul také veliký počet hercegovinských františkánů. Celkem 66. Byly obětí partizánské komunistické nenávisti ke všemu co dýchá katolicky a chorvatsky. Kosti některých z nich jsou nalezeny teprve v nové době, například v Zagvozdu a Ljubuškách. V něterých případech nebudou nikdy nalezeny, protože jsou vhozeny do Neretvy nebo dobře zakopané v kdovíjakých jámách nebo rozsedlinách. Deset jich z těch 66 františkánů je nějakým způsobem spojeno s farností Medžugorje. Buď se tu narodili nebo v Medžugorji někdy působili v pastorační službě. Tuto mši svatou přinášíme právě za ně. Pomodlíme se také za ostatní zabité kněze, řeholníky a řeholnice v Hercegovině, jako i za tisíce a tisíce chorvatských mladíků, vojáků a civilistů, které partizáni brutálně pobili v největší míře po skončení války, protože odevzdali zbraně. Velký počet jich je z této farnosti, i na ně budeme zvláště vzpomínat ve svých modlitbách. Všechno to bylo z nenávisti k víře, ale i z nenávisti ke svobodě chorvatského národa. Dnes si zvláštním způsobem připomeneme jednoho velikána chorvatského národa, blahoslaveného Alojzije Stepince, záhřebského arcibiskupa, kterého nová komunistická vláda nemilosrdně pronásledovala, odsoudila k mnohaletému vězení. Mnoho let byl otravován jedy a od toho nakonec zemřel dnešního dne před 55 roky. Právě kardinál Stepinac je symbolem strádání celého národa, a můžeme říci i celé katolické církve Chorvatského národa, způsobeného komunisty”.  Fra Robert ve své homilii uvedl jména deseti františkánů souvisejících s medžugorskou farností, pět jich pocházelo z Medžugorje, čtyři zde pastorálně působili a jeden byl zabit na medžugorské faře, kde přechodně přebýval, jako stařec vysokého věku. To je fra Križan Galić. Původem z farnosti Medžugorje byli: fra Jozo Bencun, fra Grgo Vasilj, fra Marko Dragićević, fra Mariofil Sivrić a fra Jenko Vasilj. Hroby všech těchto jsou neznámé. Jména pěti františkánů, kteří pastoračně působili v Medžugorji jsou: fra Bernardin Smoljan, fra Paško Martinac, fra Bono Jelavić, fra Anđelko Nuić a fra Križan Galić. „My věřící máme povinnost modlit se a připomínat si všechny oběti války a nenávisti. K tomu jsme povzbuzováni i přáním blahé paměti zesnulého papeže Jana II., který od věřících žádal, aby vzpomínali ve svých modlitbách, i popisovali ve svých knihách svědky víry. Osobitým způsobem si naše františkánská provincie již roky připomíná své nevině zabité spolubratry, probíhá i jednání za jejich vyzdvižení ke cti oltáře”, řekl na závěr své homílie fra Robert Jolić. Mešní slavnost svým zpěvem provázel "Velký farní sbor Královny Míru” pod vedením s. Irene Azinović.