Medžugorje a Široki Brijeg si připomněly oběti minulých válek

14.02.2018 14:16

Medžugorje si v těchto dnech připomnělo svoje oběti z nedávných válek. Tak i tento rok na svátek blahoslaveného kardinála Alojzije Stepince, tedy v sobotu, 10. února, se v medžugorském farním kostele slavila mše svatá za všechny farníky, kteří byli zabiti během První a Druhé světové války, a během Vlastenecké války, jako i za všechny, kteří darovali život za víru a vlast.

V První světové válce z medžugorské farnosti zahynula nebo zůstala nezvěstná 61 osoba, ve Druhé světové válce 386 osob (zejména v květnu 1945), a za Vlastenecké války 10 osob.

Farnost si zejména připomíná františkány, kteří se v Medžugorji narodili nebo zde pastoračně působili, a kteří během nebo bezprostředně po Druhé světové válce zemřeli mučednickou smrtí, pobiti partyzány a komunisty. Z 66 hercegovinských františkánů zabitých v tom období, bylo deset ve farnosti narozených nebo v ní byli v duchovní správě. Jsou to fra Jozo Bencun, fra Marko Dragićević (starší), fra Mariofil Sivrić, fra Grgo Vasilj, fra Jenko Vasilj, fra Križan Galić, fra Bono Jelavić, fra Paško Martinac, fra Anđelko Nuić i fra Bernardin Smoljan. 

Zatímco v klášterním kostele Nanebevzetí Panny Marie  na Širokém Brijegu již v neděli 4. února byly zahájeny »VIII. dny zabitých hercegovinských františkánů« při příležitosti 73. výročí jugokomunistické vraždy 66 hercegovinských františkánů.

Pripravuje je Vicepostulatura projednávání mučednictví »Fra Leo Petrović a 65 spolubratří«, v čele s vicepostulátorem fra Miljenkem Stojićem. Celý program byl v přímém přenosu vysílaný Radiostanicí Široki Brijeg.

I letos byl 7. únor prohlášen »Dnem vzpomínky na zabité františkány a lid«, jak byl nazván městem Široki Brijeg, nebo též »Den vzpomínek na oběti komunistického násilí«, jak ho nazval Západo-hercegovský kraj. Doufáme, že byl respektován pokyn vydaný v rozhodnutí vyhlášení Dne vzpomínek na oběti komunistického násilí, aby odpoledne byla uzavřena pracoviště, aby i zaměstnanci mohli přijít do klášterního kostela na mši svatou.Při příležitosti těchto dnů vzpomínání, 5. února v 10 hod. delegáti města Široki Brijeg a delegáti Západno-hercegovského kraje a též zástupci Vicepostulatury položili věnce, zapálili svíci a pomodlili se za všechny zabité františkány a lid Boží na Náměstí širokobriješských obětí.   (medjugorje.hr)