Mše svatá na Križevaci na oslavu sv. Kříže

11.09.2018 16:54

V Medžugorji byl 9. září 2018 slaven svátek Povýšení kříže Kristova, který se v medžugorské farnosti tradičně slaví první neděli po svátku narození Panny Marie. Mše svaté byly ve farním kostele v  7, 8, 12 a 18 hodin.

Slavnostní mše svatá, které předsedal fra Slavko Soldo, za koncelebrace medžugorského faráře fra Marinka Šakoty a dalších 27 koncelebrantů, byla slavena za přítomnosti množství farníků a poutníků na Križevaci v 11 hodin.

Jako každý rok, se proudy poutníků slévaly do Medžugorje již během noci. Mnozí z nich přišli pěšky, někteří i bosí.

Toho dne byly v Medžugorji skupiny poutníků z: Chorvatska, Německa, Anglie, Irska, USA, Itálie, Francie, Rakouska, Holandska, Koreje, Slovenska, Ukrajiny, Česka, Portugalska, Polska, Jihoafrické Republiky, Libanonu, Kanady a Španělska.

(medjugorje.hr)