Mše a setkání mons.Hosera s členy modlitebních společenství v Medžugorji

25.02.2019 17:13

 

Apoštolský vizitátor se zvláštní úlohou pro farnost  Medžugorje, mons. Henryk Hoser, se přátelil s členy medžugorských modlitebních společenství a slavil mši, při které kromě řady jiných kněží koncelebroval také medžugorský farář, fra Marinko Šakota.

V Medžugorji žijí 22 modlitební společenství o kterých mons. Hoser řekl, že jsou ''všichni společně veliké medžugorské společenství''.

„Svatý Petr apoštol nám dává několik pokynů jako příklad, jak žít v Církvi, říká, že je třeba bdít nad stádem, ne z donucení ale svobodně, a ne z postranních zájmů, ale nesobecky. Ne jako panstvo, které vládne, ale abyste se stali příkladem svému stádu. Pro představené komunity je první povinností sloužit komunitě“, prohlásil mons. Hoser, který mluvil o tom jak chránit duch společenství v našich komunitách ve kterých žijeme svůj život.

Řekl dále, že každý z nás, aby zodpovědně žil ve společenství, musí mít nějaká vnější kritéria, kterými se bude řídit jeho chování a jednání.

„První a nejdůležitější reference evangelium, a to říká, že myšlenky a jednání musí být v souladu s evangeliem, v souladu s působením a poučováním Ježíše Krista, a další reference je Deset Božích přikázání, potom konstituce každého společenství. Jestli je naše chování správné, jsme v souladu s Deseti Božími přikázáními, evangeliem a stanovami, spolu s tím i poslušnost evangeliu, Kristu, Církvi...'', říkal mons. Hoser.

Také prohlásil, jak jsou všeobecná kriteria pro uzdravení a svatost společenství láska, radost a mír, a připomenul i tři osobnější kriteria: trpělivost, dobré úmysly a vidění dobra v druhých. Na závěr uvedl ještě další tři kriteria pro dobré fungování společenství, a to jsou: věrnost, dobrotivost a sebekontrola.

„Všech těch devět věcí, které jsem uvedl, jsou plody Ducha Svatého. Evangelium nám říká, zatímco chodíme v duchu, také v duchu žijeme. Když přijímáme ty dary, pak se mají ukázat i plody“, řekl na závěr svého kázání, které uzavřel slovy „Sapienti sat!“ mons. Henryk Hoser. (medjugore.hr)