Mons. Hoser na závěr duchovní obnovy hudebníků: Přinášejte sem krásnou hudbu a překrásné písně

24.11.2019 22:13
Bosna a Hercegovina, Chorvatsko, Černá Hora, Slovinsko, Anglie, Španělsko, Itálie, Německo a Polsko, jsou země ze kterých se do Medžugorje sjelo šedesát hudebníků na 1. Mezinárodní duchovní obnovu  pro hudebníky, která  byla organizována od 11. do 18. listopadu. Jako i všechny ostatní letošní duchovní obnovy i tato byla organizována pod heslem „Pojď za mnou“ (Mk 10, 21) ve škole Panny Marie.
Přednášející na této duchovní obnově byl fra Ante Vučković, a koordinátor medžugorský farář fra Marinko Šakota.
-Od hudebníků se vždycky něco žádá, a tady dáváme, nebo spíše otevíráme se daru. Díky Pánu za tyto dny milosti, řekl fra Marinko, když děkoval fra Anti za jeho příjezd do Medžugorje. Děkoval i všem, kteří spolupracovali na organizaci této duchovní obnovy, a vyzval, abychom se setkali i za rok.
Fra Ante Vučković v medžugorském kostele sv. Jakova předsedal mši svaté každý večer po dobu duchovní obnovy, která se skládala z ranní modlitby, přednášek, rozhovorů, modlitby růžence, meditací, adorací...
Fra Ante Vučković prohlásil, že „Medžugorje je charakterizováno modlitbou“.
-Medžugorje sice není jediné, ale patří mezi několik málo míst na zeměkouli, kde se vám nikdo nediví, když se modlíte. Tady se vám naopak diví, když se nemodlíte! Je to jedno z velmi málo míst, kde můžete chodit s růžencem v ruce a nikdo se vás nebude ptát: „Co to děláš?“. „Modlím se!“, řekl fra Ante a navrhoval  všem modlitbu sv. Ignáce nazývanou 'Zpytování svědomí'.
Hudebníci, účastníci této duchovní obnovy obešli i prostory Radiostanice Mir Meugorje, zvláště si prohlédli naše 'Studio 3'a vyptávali se na mnohé.  V tom studiu již mnozí zpěváci natočili své písně, ale i video spoty.
14. listopadu po sdílení zážitků duchovní obnova skončila mešní slavností, které předsedal apoštolský vizitátor se zvláštní úlohou pro farnost Medžugorje arcibiskup Henryk Hoser, který promluvil o tom, že  hudba provází život Církve od samého počátku.
-Nejtypičtější formou je gregoriánský zpěv, který své kořeny nachází v hudbě blízkého východu, byzantské kultuře a na konec i západní kultuře. Ten název 'gregoriánský zpěv' pochází od papeže Řehoře Velikého. Říká se, že Řehoř Veliký poslal svoje spolupracovníky do Svaté země, aby shromáždili křesťanské a židovské hudební dědictví, a některé kompozice pocházejí ještě z chrámu jeruzalemského, řekl arcibiskup Hoser a vysvětloval jim jaká by měla být liturgická, sakrální hudba, a popřál účastníkům šťastný pobyt v Medžugorji, jako i šťastná návrat domů.
- Přinášejte sem krásnou hudbu a překrásné písně, jsou slova, kterými mons. Hoser uzavřel svoji homílii na závěr duchovní obnovy pro hudebníky, a usuzujíc podle jejich nadšení, není pochybností, že se i vrátí s krásnou hudbou a překrásnými písněmi. 
(medjugorje.hr)