Mons. Hoser: Chraňte rodinu a vlastní identitu!

22.03.2019 10:03

V březnu se v Medžugorji konala duchovní obnova pro medžugorské farníky. Ve středu, 13. března, duchovní obnovu vedl fra Zvonko Benković, a další den apoštolský vizitátor pro farnost Medžugorje, arcibiskup Henryk Hoser, který první večer duchovní obnovy, slavil i  mši svatou v kostele sv. Jakuba v Medžugorji. Mluvil francouzsky, protože jak prohlásil ''jeho znalosti chorvatského jazyka nejsou ještě dostatečné''.

''Francii dříve nazývali první dcerou Církve, ale Chorvatsko a Hercegovina jsou stejně tak první dcerou Církve. To byla římská provincie ze které pocházejí i církevní otcové, jako svatý Jeroným. Vy máte bohatství a poklad, který není snadné stále dobře žít. To je poklad, který je součástí vaší identity. Chorvatská identita je, kromě jiného, křesťanská víra a pevná navázanost na rodinný život. Jsme svědky toho, jak se ve světě degraduje a rozpadá rodinný  život. Kultura rodinného života, kterou vy stále ještě máte, je celistvá. V Medžugorji a okolí vidím rodiny, které jsou stále ještě úplné. Ne rodiny skládající se z otce, matky a jednoho dítěte, ale z několika generací. Jestli to ztratíte, ztratíte svoji národní jednotu a svoji navázanost na Církev. Rodina – to je něco, co je přísně a pevně vázáno na Církev. Rodina je  starší než Církev. Stvořil jí Bůh Stvořitel,  již v pozemském ráji. Rodinu nazýváme i Církev v malém'', řekl mons. Hoser, který promluvil i o úkolu a poslání rodiny v Církvi a o výchově dětí v rodině za modlitby, která ''musí být v životě přítomná''.

''Rodina je škola společného života. Rodina je společenství, které věří a evangelizuje. Ne jen uvnitř sebe, ale i mimo. Rodina je jako společenství v neustálém rozhovoru s Bohem a na konec je to společenství, které je ve službě člověka. Nezabývá se jenom vlastními problémy a  je zapojená do různé charitní činnosti. Prorocká úloha a poslání rodiny je, nejen ohlašovat, ale i vykládat znamení času ve světle Evangelia. Rodiče spolupracují na kněžském poslání Ježíše Krista. Oni společně se všemi, kteří bydlí pod jednou střechou mají slavit víru, kromě jiného, i společnou rodinou modlitbou. Kristova úloha je i kralování – funkce řízení. Takže manželský pár má Kristovu funkci vedení rodinného společenství. Chtěl bych poblahopřát všem manželským párům, které jsou tady, protože oni mají velikou důstojnost. Jan Pavel II. mluvil o tom, že důstojnost je měřítko hodnoty člověka. Veliká důstojnost – veliká hodnota, malá důstojnost – malá hodnota. Blahopřeji vám k tomu, že jste zdědili takovou rodinou tradici a chorvatskou a hercegovskou identitu'', prohlásil mons. Hoser, a medžugorský farář, fra Marinko Šakota, poděkoval arcibiskupovi Hoseru, a dodal, že ''rodina je tím nejkrásnějším prostředím pro život''.