Mons. Cavalli : Přišli jste na místo veliké milosti

11.05.2022 16:37

V Medžugorji pobývají poutníci z Jihoafrické republiky. Skupinu vede arcibiskup Stephen Brislin. Během pouti se zúčastňují večerního modlitebního programu, a také navštěvují modlitební místa na medžugorských kopcích - Križevaci a Kopci zjevení.

Ve Dvoraně sv. Jana Pavla II. měli i krátkou přednášku arcibiskupa Alde Cavalliho, apoštolského vizitátora se zvláštní úlohou pro farnost Medžugorje. Všichni poutníci z této skupiny, kromě arcibiskupa Brislina, přijeli do Medžugorje poprvé a měli mnoho otázek na které mons. Cavalli radostně odpovídal. Zajímala je historie Medžugorje, vztah Církve  k Medžugorji…

Mons. Cavalli jim řekl, že přišli na místo veliké milosti. Jak sám řekl, sám přišel do Medžugorje před třemi měsíci, a pochopil, že je toto milostiplné místo.

"Mnozí zde nacházejí mír, mír který potřebuje každý z nás. Děje se tady mnoho milostí, mnozí zde změnili svůj život, mnozí našli své duchovní povolání. Těch je nejméně 600.

Každý den se zde lidé modlí růženec, slaví se mše svaté, klanějí se Ježíšovi v Nejsvětější svátosti oltářní, uctívají Kristův Kříž... Každý den večerní modlitební program tady trvá nejméně tři hodiny", prohlásil mons. Cavalli, který svým posluchačům dále vysvětloval, že dříve v Medžugorji bylo jen několik málo domů a v poslední době bylo vybudováno mnoho hotelů, ale to že je vše normální, protože kde by jinak poutníci přenocovali, dostávali potřebné jídlo a pití, a podobně. Zdůraznil, že milost, která se nachází v Medžugorji mohou najít všichni lidé, bez ohledu na to z jaké kultury pocházejí.

Arcibiskup Stephen Brislin nám řekl, že přijel do Medžugorje poprvé po roce 2000 a bez ohledu na proměny vnějšího vzhledu místa, duch Medžugorja zůstal stejný.

"Je to překrásný zážitek přijet do Medžugorje po 22 letech a vidět, že Medžugorje duchovně rozkvetlo v takové jaké je dnes. Toto místo je i nadále místo modlitby, místo které změnilo  mnohé životy což potvrzuje naši víru v moc modlitby. Toto je čas hluboké víry a duchovních zkušeností", řekl arcibiskup Brislin.

Po své krátké přednášce udělil mons. Aldo Cavalli všem shromážděným Boží požehnání.

(přeloženo z medjugorje.hr)