Modlitební akce "Noc svědků"

26.09.2018 09:08

Ve spolupráci s papežským pontifikálním sdružením “Pomoc trpící Církvi”, se v Medžugorji 24. září 2018  konal modlitební večer “Noc svědků”. Večerní mši svaté v 18 hodin přredsedal arcibiskup Henryk Hoser, Apoštolský vizitátor pro farnost Medžugorje. Modlitební bdění, se konalo ve dvoraně Jana Pavla II. ve 20 hodin. Zveme vás, abyste se i vy účastnili na těchto modlitbách za pronásledované křesťany po celém světě.