Modlitebně-výchovný seminář pro dívky

22.01.2016 13:00
(www.medjugorje.hr)

Ve dnech 15. až 17. ledna 2016 se dvacetdevět dívek z různých částí Hercegoviny účastnilo semináře v Domus Pacis v Medžugorji, který organizovaly Školské sestry františkánky z Mostaru. Doba semináře, který vedla s. Danijela Brekalo, plynula v modlitbě, v každodení účasti na mši svaté, klanění Ježíšovi v Nejsvětější svátosti oltářní a ve společném rozjímání tajemství růžence na Kopci zjevení. 

Jedna z účastnic semináře řekla: „Začala jsem si být vědoma sama sebe a jak moc mne Bůh má rád a jak mne miluje a jak mi dává všechno v pravý čas. Kromě rozhovoru s mojí drahou sestrou mi pomohly přednášky o lásce, modlitba růžence, svatá zpověď i mše svatá a odchod na Kopec zjevení. Všechny ty, kteří toto čtou bych chtěla povzbudit, aby se modlili k Bohu ve dnech radosti, ale zvláště ve dnech smutku a bolesti, protože ta modlitba je zvláště vyslyšená. A buďte trpěliví. Bůh nebude dělat nic, když my to chceme, ale tehdy, když je na to pravý čas a proto, věřte, že to bude lepší než jsme očekávali. Touto cestou bych chtěla poděkovat Školským sestrám františkánkám z Mostaru, které organizují takovéto úžasné, krásné semináře. Každý kdo má potřebu nebo by se chtěl zúčastnit takovéhoto semináře, radím, aby přijel. Nic tím neztratí a mnoho získá."