Modlitba za Boží ochranu v době šíření nemoci

19.04.2020 21:10

 

 

Všemohoucí věčný Bože, posilo v neštěstí, podporo ve slabostech, od Tebe všechna stvoření přijímají život a životní sílu. 

Přicházíme k Tobě, vzývajíc Tvoje milosrdenství, protože, když získáváme zkušenosti se šířením nemoci, poznáváme jak je pozemský život křehký. 

Tobě svěřujeme nemocné a jejich rodiny: uděl jim zdraví na těle, duchu i duši. 

Všem členům společnosti pomoz plnit svěřené jim povolání a úkoly a posilovat duch vzájemné solidarity. 

Podpírej a inspiruj lékaře a všechny zdravotní pracovníky v jejich službě, a zvláště pak ošetřovatele, kteří z bezprostřední blízkosti pečují o nemocné. 

Ty, který jsi pramen veškerého dobra, požehnej lidskou rodinu; 

vzdal od ní veškeré zlo, a Církvi a všem křesťanům daruj neochvějnou víru. 

Neopouštěj nás ve zkouškách nákazy, která přináší nejistotu a neklid. 

Svojí milostí nás osvoboď od strachu, abychom žili ve spokojenosti a radosti a děkovali Ti obnoveným srdcem. 

V Tebe, Pane, důvěřujeme a Tobě přednášíme svoji prosbu, protože Ty, dobrý Otče, jsi počátek  života, ve spojení s Duchem Svatým i s Tvým Synem Ježíšem Kristem, lékařem duše a těla, který žiješ a kraluješ po všechny věky  věků. Amen. 

Přesvatá Bohorodičko, Panno Maria, Uzdravení nemocných – přimlouvej se za nás! 

Svatý Josefe, ochránče Církve – přimlouvej se za nás! 

Svatá Matko Terezo z Kalkuty - přimlouvej se za nás! 

Svatá Anežko – přimlouvej se za nás! Amen.

+ + + + +

 

( přeloženo z chorvatštiny, lehce upraveno )