Modlitba tří zdrávasů za mír?

16.01.2016 11:01
Dostávám zprávy od přátel, že se opět šíří výzva k modlitební akci, abychom se všichni modlili tři zdrávasy za odvrácení války každý večer v 18,30 hod. 
Věcně je tato výzva dobrá. Když to budete dělat nic tím nepokazíte. Ale...
 Už před několika měsíci se šířilo totéž. Od vizionáře Ivana toto nevzešlo a neznám nikoho z Medžugorje, kdo tuto výzvu z vlastní iniciativy šíří. Ptala jsem se členů Ivanovy modlitební skupiny a rozhodně mi řekli, že Ivan takovou výzvu neřekl. Museli by jí oni znát na prvním místě. 
Panna Maria v medžugorských poselstvích celé roky od počátku zjevení požaduje, abychom se modlili za mír. 
A já bych vám spíše doporučila, abyste se denně modlili celý růženec (tedy radostná, bolestná a slavná tajemství, jak si přeje Panna Maria), a ne jen v 18,30 tři zdrávasy. Ale pokud se nedokážete pomodlit více, pak platí to naše známé: Lepší něco než nic.
I ten čas 18,30 je zcestný. Pokud autor myslí spojovat tu modlitbu s chvílí zjevení v Medžugorji, pak vizionáři mluví celé roky o tom, že chvíle zjevení je v 18,40 hod. Mír a dobro.