Modlitba svatého papeže Jana Pavla II.

10.01.2021 16:30

Modlitba svatého papeže Jana Pavla II.

Ježíši, náš Spasiteli, zbav nás všeho zlého, co tíží lidstvo na počátku třetího tisíciletí. 

Zbav nás válek a ozbrojených konfliktů, které devastují celé oblasti světa, zbav nás rány terorismu a krutovlády jiných forem násilí, jimž padají za oběť lidé slabí a bezbranní. 

Zbav nás rezignace na cestách vedoucí k míru, kterého je tak těžké dosáhnout, ale který je možný, a proto je naší povinností o něj usilovat – na cestách, na které je třeba vykročit bez váhání, vždycky a kdekoli, a především v zemi, kde ses narodil ty, Kníže pokoje. 

A ty, Maria, Panno očekávání a naplnění, která chráníš tajemství zrození, dej, abychom dokázali rozeznávat v Děťátku, které chováš v náručí, zaslíbeného Zachránce přinášejícího všem lidem naději a pokoj. 

Spolu s tebou se mu klaníme a plni naděje vyznáváme: Potřebujeme tě, Vykupiteli člověka, který znáš touhy a očekávání našich srdcí.

Přijď, Pane, a zůstaň s námi! Ať se radost z tvého narození rozšíří do všech končin světa! 

                                                                                                                                                                                                                  (Vatikán 25. prosince 2003)