Modlitba - podstata našeho života

26.05.2021 15:46

Všechno co si Panna Maria přeje pro nás jako jednotlivce, ale i pro naše rodiny – které by měly být první modlitební skupiny - a pro modlitební skupiny obecně, by se mohlo shrnout do modlitby, kterou Panna Maria nadiktovala Jeleně Vasilj 22.6.1985 a navrhla jí, aby se ji často modlily v modlitební skupině. To je modlitba Volání k Bohu.

MODLITBA PODSTATA NAŠEHO ŽIVOTA

V posledních textech uvedených v rubrice ŠKOLA PANNY MARIE, si snažíme připomenout jak určité modlitební programy v Medžugorji jsou uvedeny a proč se praktikují. Jak jsme viděli, většinou vznikly jako plod inspirace z mariiných posesltví a rad. Panna Maria, matka a vychovatelka, lékařka duší – nám chce především pomoci, abychom se  duchovně uzdravili, našli v duši MÍR z obnoveního vztahu s Bohem, zdrojem míru, a potom ten mír přenášet do vztahu s lidmi! Jedině tak se budeme moci stát nositeli mízu a apoštoly jejílásky v tomto nepokojném světě!

To je ve skutečnosti škola Panny Marie – škola lásky a života – protože se jenom skrze modlitbu, půst, svátosti, četbu Písma svatého a konáním dobrých skutků mohou proměnit naše srdce, a my se staneme  pravými dětmi Božími.
Nějak se všechno to, co si Panna Maria přeje pro nás jako jednotlivce, ale i pro naše rodiny – které by měly být první modlitební skupiny - a pro modlitební skupiny obecně, by se mohlo shrnout do modlitby, kterou Panna Maria nadiktovala Jeleně Vasiljové 22.6.1985. Navrhovala, aby se jí v modlitební skupině často modlili. Je to tato modlitba: 

VOLÁNÍ K BOHU
Bože, naše srdce je ve velké hlubině,
a přesto je spojeno s Tvým srdcem.
Naše se srdce váhá mezi Tebou a satanem.
Nedovoluj mu to!
A vždycky, když bude rozdvojené
mezi dobrem a zlem, ať nás ozáří Tvoje světlo,
abychom měli srdce ucelené.

A nikdy nedopusť,
aby v nás byly dvě lásky,
dvě víry,
a aby se v nás nikdy společně neusadily
lež i upřímnost,
láska i nenávist,
úcta i neuctivost,
pokora i pýcha.

Ale pomoz, aby se naše srdce
pozvedlo před Tebou jako dítě,
aby naše srdce nosilo mír
a ať po něm stále touží.

Ať Tvoje svatá vůle

a láska naleznou svůj příbytek v nás,
kteří si alespoň někdy přejeme být

opravdu Tvými dětmi.

A potom, Pane,
když si to nepřejeme být,
vzpomeň, že jsme si to přáli dříve,
abychom Tě takto znovu
mohli přijmout.

Otevíráme Ti srdce:
Tvoje svatá láska ať v něm přebývá.
Otevíráme Ti svoje duše:
ať se nad námi smiluje svaté milosrdenství Tvoje,
abychom jasně poznávali všechny svoje hříchy
a abychom poznali, že je hřích to
co nás pošpiňuje.

My chceme být Tvoje děti, Bože,
pokorné a oddané
a tím upřímné a milé;
děti jaké si otec jen může přát.

Pomoz nám, Ježíši, náš bratře,
aby Tvůj Otec byl k nám dobrý
a my, abychom byli dobří k Němu.

Pomoz nám, Ježíši, abychom pochopili dobro,
které nám Otec dává:
protože někdy neuděláme něco dobrého,
protože jsme to chápali jako zlo.

Jak vidíte, Panna Maria nám dává modlitbu, která má formu skutečného rozhovoru s Bohem (protože modlitba je definována jako rozhovor s Bohem). Je to pravé volání k Bohu ve kterém ho prosíme, aby proměnil, obrátil to naše tvrdé, hříšné srdce z kamene a učinil ho srdcem z masa, srdcem, které miluje!

Tato modlitba ukazuje i to jak jsou skutečné ty neustálé výzvy Panny Marie k modlitbě. V jednu chvíli  28. prosince 1983 dokonce řekla: „Děti moje, tak pochopte už jednou, že podstatou vašeho života je modlitba!“

(Paula Tomić)