Modli se v květnu s organizací Mary ´s meals

18.05.2022 13:46

Mezinárodní dobročinná organizace Mary´s meals, v rámci iniciativy nazvané Modli se v květnu, vyzývá farnosti i jednotlivce, aby během měsíce května modlitbou podpírali poslání Mary´s meals.

Podporovatelé této dobročinné organizace, která umožňuje program výživy na školách chronicky hladovějícím dětem ve světě, se scházejí a modlí se za práci Mary´s meals, a vybízejí i ostatní, aby se i tento rok zapojili do iniciativy Modli se v květnu v naději, že získají nové podporovatele a dosáhnou k novým dětem, které čekají na Mariina jídla.

Z této organizace vyzývají katolická společenství i jednotlivé věřící v Církvi, aby připomínali Mary´s meals ve svých modlitbách při mši, při modlitbě růžence  i modlitbách před Nejsvětější svátostí oltářní. Farní modlitební skupiny ať si udělají čas na modlitbu za Mary´s meals.

Magnus MacFarlane-Barrow, zakladatel Mary´s meals, říká: ''Modlitba byla první v historii Mary´s meals a pro mnohé z nás zůstává ústřední součástí každého našeho dne. Modleme se s vědomím, že tato mise zcela závisí na Boží milosti a prozřetelnosti a tak musíme zůstat ve spojení  s Bohem. Modlitba je důležitou součástí každodenního života Mary´s meals – proto si na ni vždycky chceme čas najít a k tomu chceme vybízet všechny v této naší rozmanité mezinárodní rodině.

Měsíc květen je již po staletí zasvěcen Panně Marii, Matce Ježíšově, která je nebeská ochránkyně  naší misie.''

Víra je základ i centrum Mary´s meals, které jsou tak nazvány ke cti Panny Marie, Matky Ježíšovi, která vychovávala svoje dítě v chudobě, plodem jsou modlitby a zakládají se na síle modlitby a tom, že lidé neustále vidí prozřetelnost Boží. Tato dobročinná organizace má hluboké kořeny v Medžugorji a je plodem Medžugorje.

Už 20 roků Mary´s meals přináší naději nejhladovějším dětem ve světě tím, že jim poskytuje každodenně výživnou stravu na místech jejich vzdělávání. Od začátku práce organizace bylo podáno více než bilion jídel.

V současnosti 2 279 941 dětí ve 20 zemích chodí do školy, vzdělávají se i přijímají jedno jídlo denně, podávané díky skupině dobrovolníků, kteří pracují pro organizaci Mary´s meals a kteří věnují svůj čas i prostředky, aby se každodenně uskutečnil tento program. Pro mnohé děti je to jediné jídlo denně.

Umožnění každodenního jídla ve škole nejen, že má velký vliv na děti, kterým je podáváno, ale i na školu a lokální společenství, kde se jídla podávají. Nedávné výzkumy této dobročinné organizace ukazují, například, že ve školách v Zambii, kde se Mariina jídla podávají, 98% učitelů nahlásilo nárůst docházky do školy od doby, kdy byl zaveden program výživy dětí v jejich  školách.

Více informací o modlitbách najdete na linku https://www.marysmealsmedjugorje.org/events/marys-meals-monthly-prayer

Mary´s meals jsou plodem Medžugorje. V roce 1983 Magnus MacFarlane – Barrow a členové jeho rodiny poprvé navštívili Medžugorje. Potom rodina založila dům modlitby Craig Lodge, Katolické modlitební centrum, pro jehož otevření se nadchli po rodinné pouti do Medžugorje, a z toho později v roce 2002 vyrostla mezinárodní humanitární organizace Mary´s meals, kdy  Magnus MacFarlane-Barrow během hladu v Malavii navštívil matku, která umírala na AIDS-a. Když se Magnus zeptal jejího nejstaršího syna Edwarda co by si přál v životě, on odpověděl prostě: „Chtěl bych mít dostatek jídla a jednoho dne mít i možnost chodit do školy.“

V tomto roce je to 20 roků od počátku prvního programu podávání jídel ve školách.

(přeloženo z oficiálních web stránek medžugorské farnosti: medjugorje.hr)