Modleme se za mír!

07.11.2019 10:29

Připomínáme z nedávného zjevení pro vizionáře Ivana

Také 18.října se zjevila Panna Maria vizionáři Ivanovi ještě podruhé, a to v rámci schůzky Ivanovy modlitební skupiny. 

Panna Maria se zjevila radostná, veselá. Všem požehnala a modlila se nad nemocnými a potom nad všemi přítomnými. 

Zvláště se delší dobu modlila za mír a vyslovila poselství, že se máme modlit za mír ve světě, zvláště v této době.  

Ivan jí doporučoval všechny přítomné a jejich úmysly. Zvláště kněze a jejich úmysly.

Panna Maria se vrátila do nebe a zanechala po sobě znamení světelného kříže, jak sděloval vizionář po zjevení.