Modleme se za kněze Josefa Červenku, kterého si Pán již povolal k sobě

13.04.2022 14:24

Uvádím zde tuto smutnou zprávu, protože otec Jožka patří mezi ty, kteří vytrvale provázeli poutníky do Medžugorje. On zejména přijížděl s mladými na Mladifesty (pravidelně organizované festivaly mládeže).

Dnes jsem od paní, která před dvěma dny žádala, abychom se za něj v Medžugorji modlili, dostala zprávu, že otec Červenka již zemřel.

---------------------- + ---------------------------

Pane, odměň svého služebníka za lásku a radostnost se kterou plnil úkoly, které jsi mu svěřil na jeho pozemské kněžské křížové cestě životem.

Pokoj věčný dej mu, Pane, a světlo věčné ať mu svítí. Ať odpočívá v pokoji!