Mladý misionář z Bolívie na pouti v Medžugorji

12.07.2017 17:23


 

V Šibeniku se od 2. do 6. července 2017 konalo 29. setkání chorvatských misionářů a misionářek. Letos se na toto tradiční setkání shromáždilo 18 misionářů, kteří během své dovolené ne propouštějí taková setkání, protože, jak říkají, i je samotné obohacují. Někteří z misionářů nezanedbávají ani návštěvu Medžugorje. Tohoto roku to udělal i mladý misionář v Bolivii, fra Ivica Vrbić. Člen Chorvatské kapucínské provincie, který je knězem osm roků. Rodem je z Zavidoviće ve Střední Bosně, a v roce 2015 se rozhodl jít na u misie. To se uskutečnilo v lednu 2016, od kdy působí v bolivijském  kraji Santa Cruz.

„Z 200 kněží, kteří působí v arcibiskupství Santa Cruz, jich je 180 misionářů. Jen 20 kněží je z místního kléru. Působím ve farnosti, která má přibližně 50 000 obyvatel. Máme více než 25 vesnic ve kterých pastoračně působíme – obcházíme vesnice, slavíme mše svaté, učíme náboženství, obcházíme  filiálky. Působíme společně s 11 Peruánci ve třech klášterech. Ti lidé znají velmi málo o Ježíšovi, o víře, o Církvi, tedy v náboženském smyslu děláme všechno od počátku. Máme tři projekty. První projekt je pomoc ve vzdělávání dětí z rozpadlých rodin a velmi chudých rodin, které rodiče opustili. Přijímáme děti na prodloužený školní pobyt na tři hodiny odpoledne, dáváme jim jedno jídlo a platíme jim profesory, kteří s nimi dělají úkoly. Druhý projekt je pomoc v lékařské péči, tj. pomáháme lidem, kteří si nemohou dovolit lékaře ani léky. Třetí projekt je pomoc matkám samoživitelkám a ženám s velkými rodinami”, řekl fra Ivica pro program Radio stanice „Mir” Medžugorje.

Poprvé byl v Medžugorji v roce 1998 jako seminarista. Dříve nejezdil vzhledem k válce.

„Když jsem byl jako seminarista prvně na růženci v kostele, to co mne nejvíc oslovilo byla skutečnost, že při růženci se jeden desátek modlil za ty, kteří jsou zde poprvé. To je něco co tě osloví. Později jsem každým rokem pravidelně přicházel, a to i několikrát. Chtěl jsem přicházet a přicházel jsem sám, anebo s poutníky, protože jsem chtěl sám naslouchat co říká Boží hlas pro mne, pro můj život, pro moje vlastní obrácení. Kdykoli mi v životě bylo těžko, to co jsem si vybral, byla pouť do Medžugorje.”

Fra Ivica zdůrazňuje, že Medžugorje svým způsobem přišlo i do  Bolivie. Na misiích, kde on působí, je socha Královny Míru: „Když jsem přišel do Bolivie a viděl jsem tu situaci – žádné zpovědi, žádná manželství - šel jsem s úmyslem přinést  viditelné znamení. Chtěl jsem s tou sochou spojit svatyni Královny míru i naší misi. Požádal jsem medžugorského faráře fra Marinka o pomoc a on velmi rád reagoval na mojí žádost, a jeden kněz ze Záhřebu přivezl tu sochu, když mne přišel navštívit. S tou sochou obcházíme naše filiálky, a častokrát bývá i v naší kapli, kde se modlíme. Spoléháme se na přímluvu Blahoslavené Panny Marie, aby nám pomohla v těchto našich misiích.” (slike)