Mladifest získává svůj pravý smysl, když se vrátíme domů

08.08.2016 18:41

Čtrnáct členů františkánské mládeže Frama Brestovsko se zúčastnilo Mladifestu. 

Pro program radiostanice „Mir“ Medžugorje o svých zkušenostech hovořili členové Framy Marija Trogrlić, Luka Trogrlić a Stipe Barišić.

Marija o svých dojmech říká: „Na Mladifestu je překrásně, my jsme tu už potřetí. A stále znovu rádi přijíždíme. Myslím, že neexistují slova, kterými by bylo možné vyjádřit tu krásu, která je tu cítit, společenství, mír, lásku, radost. Skutečně pravé setkání s Bohem, ve společenství s mladými. Nejkrásnější pro mne je celý večerní modlitební program, trvá 5 hodin, všichni jsme pospolu, nikdo se nenudí, nikomu se nechce odejít. Mladifest získává svůj pravý smysl, když se my vrátíme do svých domovů, a všechno co jsme tady přijali předáváme druhým. To není vždycky jednoduché. Nic nemůžeme sami, ale s modlitbou a Boží pomocí.“

Lukáš říká, že pro jeho Framu je Medžugorje zvláštní místo: „Přijelo nás 14 z Frame, a myslím, že jsme jediná Frama z Bosny Srebrene. Účastníme se celého programu, od ranní modlitby až do mše klanění. Budeme se snažit doma žít tento duch společenství. Medžugorje je opravdu zvláštní pro naší Framu. To každý cítí ve svém srdci“.

Stipe se chce rozdělit s mladými z celého světa o radost účasti na setkání mladých v Medžugorji: „Pro mně je to vždycky krásné, když přijedu do Medžugorje. Vládne tu společenství, modlitba, milosrdenství Boží. Kdokoli sem přijde, pocítí pravou Boží radost“.