Mladí ze Splitu v Medžugorji

25.11.2015 11:15
(www.medjugorje.hr)

Na začátku měsíce listopadu 2015, skupina mladých Druhého jazykového gymnázia ze Splitu, s katechetkou s. Dolores Brkić, putovala do Medžugorje, v rámci externí výuky a duchovní obnovy.  „Bylo nás 90, a s námi byli i přátelé, profesoři a představitelé rodičů, kteří jsou i členové "Přátel Malého Ježíše". Když přijeli do Medžugorje, následovala zpověď, potom mše svatá. V doprovodu rodičů část vystoupila za zpěvu a modlitby růžence na Kopec zjevení. Potom nám chlapci v komunitě Cenacolo podávali své svědectví o tom jak svým z působem přešli ze smrti do života. Silně jsme cítili jejich velikou víru a lásku k Ježíšovi. Poděkovali jsme písní a modlitbou Matce Marii i těmto chlapcům, kteří se snažili nám připomenout v čem jsou pravé hodnoty,  jako i naší s. Dolores, která  nám umožnila hledání smyslu života a posilování víry. Plní dojmů, míru a požehnání, jsme si vyprávěli o zážitcích a radostní jsme se vraceli do Splitu a své zážitky budeme vnášet do našich rodin a školy”, vyjadřují se mladí poutníci ze Splitu.