Mírové poselství z Medžugorje

13.08.2016 16:18

Skupina  „Mladí Panně Marii“ z Libanonu organizovala týdenní setkání zástupců různých náboženských vyznání v Medžugorji. Představitelé sunitského, šijitského, maronitského, katolického a pravoslavného vyznání z Libanonu sdíleli svoje názory na možnost náboženského soužití kolem Panny Marie, Královny míru. Vybrali si Medžugorje, místo, které navštěvuje každý rok množství poutníků z celého světa, a ve čtvrtek,  11. srpna, poslali poselství o míru a usmíření, a společnou  fotografii.

Setkali se zástupce sunitů Šeikh Najib Eidra, zástupce šijitů a organizátor náboženské skupiny „Maria Královna míru“ právník Hussein Jaber, delegát pravoslavných, otec Ibrahim Saad, delegát římskokatolíků, p. Adib Zakhour a delegát maronitů, p. Yousef Botrous. Setkání se účastnila i Rita Chaheen z ministerstva zahraničí Libanonu. Jean Naccouzi, organizátor setkání poukázal  na podobnou historii mezinárodních a mezináboženských srážek v Libanonu a v BiH. Pro ty podobnosti věří, že tak, jako Panna Maria měla velikou úlohu při zastavování války v Libanonu, tak může sehrát i velikou úlohu v zabraňování sporů v BiH.

Na setkání byli i fra Iko Skoko, qardián Františkánského kláštera v Mostaru, fra Marinko Šakota, medžugorský farář, a představený kláštera Žitomislić, Danilo Pavlović, te Suljo ef.Cikotić, hlavní imam Medžlisa Islámské komunity v Mostaru.  

Fra Iko zdůraznil význam tohoto setkání jako podporu představitelům místních náboženských společenství v  BiH.

Sheikh Eidra  hovořil o významném místě Panny Marie  v Islámu, poukazujíc na to, že ona je jediná žena, která je uváděná jako důvěryhodná. V Kuránu je psáno, jak je vyvolená předevšemi jinými ženami světa. Jestli se křesťané a muslimové shodují, že je Panna Maria společný symbol čistoty, nevinnosti a spravedlnosti, je Ona natolik důležitá v obou náboženstvích, že by to mělo být dostatečné k tomu, abychom žili společně ve spravedlivém míru.

Hussein Jaber říká: „My Libanonci potřebujeme mír ke kterému nás Maria volá. Bůh jí učinil příkladem dobroty a milosti pro obě víry, a tak je její láska základem, který spojuje muslimy a křesťany“.

O. Ibrahim Saad potvrzuje její významnou úlohu a doufá, že naše společné hodnoty, jako jsou milost a úcta ke slovu Božímu nás budou sjednocovat i přes všechny naše rozdíly i uměle vytvořené přehrady mezi námi. P. Adib Zakhour, prohlašuje, že Mariin význam spočívá ve spolupráci křesťanů a muslimů na tom, aby se uskutečnil spravedlivý mír a soužití. Marii vybrali právě proto, že má velikou úlohu jak v Kuránu tak v Evangeliu, a doufá, že zaslané mírové poselství bude plodné.

O. Yousef Botrous citoval z řeči papeže Jana Pavla II. z 7. září 1989 během návštěvy Libanonu: „Libanon je víc než stát. Libanon je poselství svobody a příklad  pluralizmu, jak na Východě tak na Západě“.

Všichni shromáždění poslali poselství míru ne jen libanonskému společenství, ale všem vládám a obyvatelům světa, zejména těm, kteří žijí ve strachu z terorizmu a  náboženské diskriminace. Náboženství není zodpovědné  za teroristické útoky, kterých se dopouštějí  extrémizmus a nevědomost, a které dávají klamný dojem, že je každý muslim nepřátelsky nakloněný křesťanství a každý  křesťan nepřátelsky nakloněný islámu. Prostě řečeno není tomu tak. Přesto všechno existuje možnost soužití, za podmínek, že žijeme v duchu dříve uvedených společných a zásadních hodnot a ne aby nás ovládaly okolnosti, které vyvolávají nenávist a vzájemně nás vzdalují, jak bylo řečeno na setkání, které bylo uzavřeno společnou modlitbou.