Mirjana se již dávno zmínila o prvním tajemství

10.03.2022 13:15

Mirjana patří mezi tři medžugorské vizionáře, kteří znají již dlouho všech deset tajemství, které Panna Maria vizionářům sděluje o budoucnosti lidstva. 

Tato vizionářka na otázku - jak to, že se nebojí budoucnosti, když zná tajemství, založila rodinu, má děti...- odpověděla: Kdo se modlí, postí, žije podle poselství Panny Marie, nemusí se budoucnosti bát. Připravuje si tu nejlepší možnou budoucnost, jak pro sebe tak pro svoje děti! 

Další text je přeložen z videoklipu  zveřejněném na YouToub společností "Hrana za duši TV"

------

Je známo, že Mirjana sdělila fra Slavku Barbarićovi / pozn. překladatelky - medžugorský kněz, který zemřel v pověsti svatosti v listopadu 2000, byl duchovním vůdcem vizionářů a je strýc Mirjanina manžela /: 

Panna Maria mi dala milost, že jsem prvně viděla rozuzlení prvního tajemství. Zdálo se mi jako bych se dívala na film.

Země byla pustá a došlo k převratu v jedné části světa. Když jsem to viděla, rozplakala jsem se a řekla: Jak Bůh může mít tak tvrdé srdce! A Panna Maria řekla: Bůh nemá tvrdé srdce. Podívej se kolem sebe. Uvidíš co lidé dělají a pak už nebudeš říkat, že Bůh má tvrdé srdce. Je přespříliš hříchu na světě. Lidé jsou moje děti a já kvůli nim trpím. Nevědí co je čeká. Anděli můj, modli se za nevěřící. Lidé si budou rvát vlasy z hlavy. Bratr bude prosit bratra, bude proklínat svůj minulý život prožitý bez Boha. Budou litovat, ale bude příliš pozdě. Teď je čas obrácení. Povzbudila jsem vás – modlete se za ně. Vyzývám všechny k recitování růžence, opakuj to, prosím tě! Vyzývám všechny, abyste žili moje poselství. Dnes vám žehnám slavnostním požehnáním, které mi Všemohoucí udělil.

Připomeňme si, že Mirjana také řekla: Nemohu toho mnoho říkat o tajemstvích, ale mohu říci, že Panna Maria plánuje proměnit svět. Nepřišla ohlašovat naše zničení, přišla nás zachránit. Se svým Synem zvítězí nad zlem. Jestli naše Matka slíbila, že zvítězí nad zlem, čeho se tedy máme bát?

Uvádíme další poselství z Medžugorje, které Panna Maria dala 25.října 1983, kdy již dva roky pokračovala národnostní válka na území bývalé Jugoslávie:

Drahé děti ! V těchto letech jsem vás vyzývala, ať se modlíte, ať žijete podle toho, co vám říkám, ale vy žijete málo podle mých poselství. Povídáte a nežijete, proto, dítka, i tato válka tak dlouho trvá. Vyzývám vás, ať se otevřete Bohu a ať ve svém srdci žijete s Bohem, žijíce dobro a svědčíce o mých poselstvích. Já vás miluji a přeji si vás ochránit od každého zla, ale vy si to nepřejete. Drahé děti, nemohu vám pomoci, když nežijete podle Božích přikázání, když neprožíváte mši, když se nevarujete hříchu. Vyzývám vás, ať jste apoštoly lásky a dobroty. V tomto nepokojném světě svědčte o Bohu a o Boží lásce a Bůh vám bude žehnat a dá vám to, co po něm žádáte. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu!