Mirjana: Bůh už nemůže snášet urážky

01.02.2022 16:12

V listopadu 2022 to bude 40 roků co medžugorská vizionářka při zjevení přijala osmé tajemství, což jí vyděsilo. Prosila Pannu Marii, aby lidstvo uchránila od toho neštěstí. Panna Maria jí odpověděla:

"Já jsem se modlila a trest je zmírněný. Opakované modlitby a půsty zmírňují tresty Boží, ale není možné se jim úplně vyhnout. Jděte do ulic měst. Přepočítejte ty co slaví Boha a ty, kteří Ho urážejí. Bůh to už nemůže déle snášet." 

 

(přeloženo z Medjugorje-info.com)